Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Поточне управління і його педагогічна функція

Будь соціальна система існує не тільки в просторі як якась форма, структура, але і в часі, як змінюється в різних ситуаціях і реагує на зміни в навколишньому середовищі живий соціальний організм. Навіть механічна система вимагає змащування деталей, підкручування гайок, усунення збільшуються зазорів, підтримання режиму робіт і т.д. Соціальна система, де вирішальну роль відіграють люди, потребує ще більшої забезпеченні безперервного успішного функціонування.

Навіть найкращим чином організоване установа без щоденної «змащення шестерень» не буде в змозі нормально функціонувати протягом тривалого времені200.

Поточне функціонування правоохоронного органу перебуває в прямій залежності від рівня організаційного порядку (обумовленого в тому числі і педагогічними факторами, розглянутими у попередньому параграфі), створеного тривалими і цілеспрямованими зусиллями керівника і всього особового складу. Проте можливості, створювані організацією управління в даному органі внутрішніх справ, частини внутрішніх військ, на прикордонній заставі, в прокуратурі та ін перетворюються на дійсність часто не однозначно. Тому й управління повинне існувати не тільки у вигляді організації, а й у вигляді процесу. Це особливо характерно для правоохоронних органів, у яких і зовнішнє середовище цілодобово наповнена динамізмом значущих і далеко не стандартних подій соціального життя, що відбуваються правопорушень і безперервного бою зі злочинністю. Контроль і турбота про те, щоб протягом доби, при кожному ситуативному реагуванні створений організаційний порядок не порушувався, щоб організація функціонувала без збоїв в суворій відповідності зі специфікою виниклої реальності, а кожен фахівець діяв в даному конкретному випадку відповідально, бездоганно правильно і з повною самовіддачею - головне завдання поточного управління.

Тут є і зворотний зв'язок: організованість і компетентність при вирішенні поточних, повсякденних завдань (у тому числі і педагогічних) позначаються поступово і на поліпшенні сталого організаційного порядку. Те ж відноситься і до педагогічних аспектів управління. Педагогічна функція повинна реалізовуватися і при поточному управлінні, у всіх його ланках. Кожен елемент повсякденної діяльності правоохоронного органу та управління ім містить елемент педагогіки, прояви особливостей і рівня вихованості, навченості, розвиненості та освіченості суб'єктів і об'єктів управління. У той же час кожен управлінський акт, а особливо повторювані в ланцюжку їх особливості управлінського регулювання педагогічно впливає і на самих керівників, і на співробітників, і на зовнішнє середовище управління. Тому поточне управління може бути оптимальним, якщо в суєті повсякденних справ керівники різного рангу не забувають про те, що в ході їх повинен зростати професіоналізм особового складу у всіх його педагогічних складових (професійної вихованості, навченості, розвиненості і освіченості). Поточне управління приносить гарні результати, коли припускає поточну реалізацію управлінсько-педагогічної функції у вигляді повсякденно здійснюваного управлінсько-педагогічного процесу, який включає:

- постановку поточних педагогічних цілей і завдань вдосконалення професійної вихованості, навченості, розвиненості і освіченості особового складу безпосередньо в ході повсякденного виконання професійних обов'язків і даються співробітникам різних доручень;

- поточну педагогічно доцільну організацію дій особового складу та окремих співробітників, що забезпечує досягнення двоєдиної мети управління;

- постійний вибір і застосування педагогічних методів і засобів по ходу повсякденній діяльності особового складу та управління нею;

- застосування поточних управлінсько-педагогічних технологій, призначених для вилучення педагогічного ефекту з кожного акту повсякденній діяльності співробітників і управління нею (управлінських рішень та їх виконання, проведення нарад, надання допомоги виконавцям, оцінки їх дій і результатів, що досягаються і пр.

);

- контроль за поточним функціонуванням всієї системи педагогічного забезпечення професійної діяльності особового складу та внесення корективів до неї шляхом визначаються ситуацією навчальних, виховних і розвиваючих заходів і прийомів, звернення з конкретних питань до допомоги фахівців-педагогів та ін;

- педагогічний контроль керівника за власною поведінкою в повсякденному управлінні, в кожному управлінському акті, ланці, оцінка його з позицій впливу на вихованість, навченість і розвиненість підлеглих, їх дисципліну, ставлення до служби і його доцільна педагогічна оптимізація.

Можна сказати, що управління в правоохоронному органі підвищує свою ефективність, коли воно набуває такий характер, який паралельно з чисто службовими результатами приносить «педагогічні прибавки» - виховні, навчальні, розвиваючі та освітні результати, що покращує результати роботи і зміцнює педагогічні основи організації. Така цілеспрямована, повсякденна, що не припиняється ні на годину педагогізація поточного управління необхідна і можлива. Вона не вимагає додаткових витрат часу і відриву від виконання службових обов'язків кого б то не було, бо виконується в ході їх, і потрібні лише педагогічна компетентність осіб, які виконують управлінські функції, і їх незмінна внутрішня установка на реалізацію педагогічної функції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поточне управління і його педагогічна функція "
 1. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  поточного процесу« життя »вузу. Концептуальні завдання управління вирішуються в цілому, а інші три групи завдань можуть бути застосовані до окремого виду ресурсу вузу. Стратегічні, тактичні й оперативні завдання необхідно вирішувати, наприклад, для будівлі, викладацького складу, навчальних меблів і т.д. Проблема полягає в необхідності узгодження інтересів розвитку кожного з ресурсів в
 2. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  поточне забезпечення освітніх процесів і на формування потенціалів. Головними ресурсами освіти вважаються дидактично організоване знання (компонент змісту освіти), навчальна і наукова література, лабораторне, комп'ютерне та інше матеріально-технічне оснащення, фонди, фінанси, земля, кадри. До потенціалу освітньої організації віднесені економічний, кадровий,
 3. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  поточних потреб. Однак у цих країнах існує велика розмаїтість у засобах зовнішньої оцінки. У Швеції, наприклад, основний упор робиться на допомогу навчальним закладам у розробці відповідних інфраструктур. У Норвегії основна увага приділяється оцінці самого освітнього процесу та навчальних програм. Причому процес оцінки проводиться організаціями, фінансово підтримуваними
 4. евристичної розмови
  поточний контроль і облік знань - бесіда стає засобом управління пізнавальною діяльністю школярів. Використання евристичної бесіди найбільш ефективно в системі і єдності з іншими дидактичними засобами. Тому важливо визначити місце евристичної бесіди в процесі навчання. Місце евристичної бесіди обумовлено певними факторами, від яких залежить успішне її
 5. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  поточних завдань, вік-сообразность. Ведучими технологіями інформаційного суспільства виступають інформаційні технології, які передбачають активну участь школярів у процесі навчання, надають можливості прикладного використання знань у реальних умовах, в найрізноманітніших формах, а не тільки в текстовій; дозволяють організувати навчання як групову, колективну, а
 6. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  поточного тижня (понеділок, вівторок, середу). Четвер відводиться на «доведення» складеного розкладу, розподіл кабінетів, виготовлення чистовиків учнівського та вчи-нізації розкладу. За четвер включно можливе уточнення розкладу залежно від потреб навчального процесу. У п'ятницю вранці вивішуються готові основні розкладу для вчителів та учнів, розкладу уроків
 7. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  поточних, так і підсумкових результатів (у тому числі і особистісних досягнень) освіти дитини. Таким чином, актуальними стають ще два напрями самоосвіти сучасного вчителя: вивчення методик педагогічної діагностики та контролю та атестації досягнень учнів. За даними групи розробників широкомасштабного експерименту з модернізації змісту загальної освіти: -
 8. 3.3. Комунікативно-поведінкові установки вчителя як показник професійно-особистісної готовності до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
  сучасний момент); персоніфікованості (що виражається в прагненні проявити свою особисту думку, позицію або погляди). Від того, як вчитель ставиться до оточуючих людей в цілому, який характер його емоційної включеності в процес міжособистісної взаємодії в різних ситуаціях, наскільки задоволена потреба у творчій діяльності, в кінцевому підсумку залежить індивідуальний стиль
 9. Педагогічний контроль
  поточний і підсумковий. Організаційний проводиться в плановому порядку представниками вищих інстанцій, а також адміністрацією організації, установи, навчального закладу. Він передбачає перевірку документації, на якій будується педагогічний процес; своєчасності та якості планування; матеріально-технічної оснащеності процесу тощо; організації роботи, інформаційного
 10. Технологічна складова освітнього процесу
  поточного контролю (індивідуальне опитування, рішення задач, самоконтроль, взаимопроверка та ін.); рубіжного контролю (контрольна робота, захист рефератів, курсових робіт, звіти по індивідуальних творчих завдань та ін.); підсумкового контролю (усна відповідь на заліках і іспитах, письмова залікова або екзаменаційна робота, доповіді, звіти, захист рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних
 11. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  поточні та рубіжні оцінки успішності, особисті карти оцінок професійного розвитку. Позитивну роль відіграє робота створеного Студентської ради вузу, націлена на: включення всіх студентів в громадську, наукову, творчу та спортивне життя; активне залучення студентів до вирішення різних проблем діяльності ВНЗ, яке сприяло б розвитку в студентах творчої
 12. Педагогічна технологія формування колективу
  поточних турбот шляхом підвищення і підтримки уваги всіх до поставленої мети та активізацією зусиль саме щодо її досягнення в заданий відрізок часу. Техніка цієї роботи включає постановку мети, роз'яснення її важливості всім співробітникам на загальних зборах (нараді), способів її досягнення, а також управління, яке буде здійснюватися. Призначаються відповідальні; доречно створення груп з
 13. Педагогічні цілі і завдання управління
  поточної управлінської діяльності всіх категорій начальницького складу правоохоронного органу шляхом включення до неї методів, прийомів і дій, найбільш повно реалізують педагогічну функцію; - організація життя та професійної діяльності персоналу правоохоронного органу, що забезпечує створення в ньому умов (середовища), що надають оптимальне соціально -педагогічне
 14. Управлінсько-педагогічні принципи
  поточного управління нею. Сила його підвищується і у зв'язку з безперервністю їх, на відміну від спеціальних виховних та навчальних заходів, що проводяться епізодично. Особам, що здійснюють управління, треба використовувати всі можливості педагогічного впливу на співробітників, робити це постійно і вміло. Практично немає «чисто» адміністративних, управлінських, соціологічних,
 15. Педагогічна основа організаціі199 управління
  поточному управлінні. Організація управління полягає у встановленні організаційного порядку в керованій системі, забезпеченні узгодженого функціонування всіх її елементів, а також у самій підсистемі управління. Її можна порівняти з арматурою бетонної споруди, скелетом і анатомією людини, мережею ариків для поливу поля, складових основу існування та функціонування об'єктів.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua