Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

129. У чому особливості цивілізаційного підходу до періодизації історичного прочеспа?

Ііівілізаііотші їй підхід до І періодизації історичного процесу спрямований проти погляду па історію як на єдиний світовий процес. Як правило, при цивілізаційному підході історію представляють у вигляді калей шскопа локальних культур чи цивілізацій І Іногда в від справ м і ю групу виділяють кул \ - тугологіческій підхід в якому історія представлена до, ж різноманіття культур, несвідомих до універсальним законам міповой історик Враховуючи р чство ці <концепцій, проявив-ющееся в їх кучьтусологіческом плюралізмі, в негативному ставленні їх авторів до єдиним законам історичного розвитку, ці концепції можна об'єднати в один іівілізаціон-ний підхід до періодизації історії

Один з перших варіантів цивілізаційного підходу запропонував О. Шпенглер в твоїй роботі «Занепад Європи» гегелівської еьропоцентрізму і панлогізму Про Шпенглер протиставив вчення про безліч рівноправних культур, кожна з яких розвивається подібно до живого організму і проходить стадії народження, юності, зрілості і старості Культури вмирають, так само як і живі організми, поступаючись своїм місцем ін] гим. Рас сматоівая загибель до> 1ьтури як закономірний процес. О. Шпенглер нетрадиційним чином використовує поняття цивілізації. Він називає цивілізацією ту стадію розвитку культури, коли вона починає хилитися до заходу, поступово вмирати. На противагу просветілел ^ ської трактуванні цивілізації як суспільства, осноранного на вищих розумних засадах О.

Шпенглер надає поняттю цивілізації тільки не гатівний сенс. Цівілі зация. будучи старістю культури. характеризується занепадом творчих сил, місце творчого створення нового займає повторення старого, холодна ргціональ-ність переважає над творчою ін.уіціей, суспільство ділиться на світове місто і провінцію, н;. рід перетворюється на масу 1 [оложігельно оцінюючи спробу Про Шпенглера протистоячи гь європоцентризму, необхідно все ж зазначити, що при структу ріпованіі фактичного матеріалу у відповідності зі схемою запропонованої Про Шпенглером, неминуче виникають істотні натяжки і спотворення

Розроблена л <у цивілізаційного підходу до періодизації продовжив А. Тойнбі. На відміну оі Про Ш.ленглера, А Тойнбі виділяє не 8, а 21 Цивілізацію. Кожна та І них. згідно концепції А Тойнбі проходить чотири стадії ра юітія. виникнення, DOCT. надлом, розкладання Цивілізації виникають як відповідь нл «виклик». Якщо примітивне суспільство знаходив в се ^ е сили адекватну відповідь, гь на виклик суворого клімату, зовнішньої, погрози | та інших виняткових обстоя.ельств, воно. Юрода цивілізацію В іншому випадку йому загрожує гібен. Виникла цивілізація розвивається. сгвечая на наступні виклики якщо адекватний відвів не знайдений, виникає затримка в розвитку Піві тизации. яка У кінцевому рахунку призводить її. До загибелі Пошук адекватних відповідей є З ТОЧКИ зору А1 1 - <бі справою рук творчого м <ньшінства Саме творчі особистості, а не техні Теско досягнення є якісною характеристикою цивили іаціі.

Осногние причини надлому цивілізації А Юйнбі вбачає у внутрішніх, а не зовнішніх факторах. Ісорческое меншість яке в стадії розвитку цивілізації по праву знаходить власгь над більшістю, з часом перетворюється в замкнуту касту Поступово втрачаючи творчі сили, правляча меншість втрачає здатність адекватно відповідати на нові виклики, внаслідок чого цивілізація гине. Сповідуючи культурологічний плюралізм, А. Тойнбі проте не зміг повністю заперечувати спадкоємність цивілізацій, яка виражається в пені цивілізацій, У ролі сполучних принципів, які забезпечують загальну спрямованість світовій історії, в концепції А Тойнбі вист> пают світові релігії.

Позитивне значення цивілізаційного підходу за ключается в його спрямованості на виявлення специфіки окремих культур, яка нівелюється при їх розгляді з точки зору єдиної логіки світовій історії. Разом з тим, протиставляючи себе панлогізму, культурологічний плюралізм схильний впадати в іншу крайність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 129. У чому особливості цивілізаційного підходу до періодизації історичного прочеспа? "
 1. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації
  особливості її соціальної організації і культури. Цивілізаційна методологія, в порівнянні з формаційної, робить можливим дати більш цілісне уявлення про історичний шлях Російської держави у всій його складності, розкрити цивілізаційні причини нинішніх труднощів розвитку, показати спектр напрямків виходу зі стану системної кризи російської цивілізації. Цивілізаційний
 2. 2.5. Духовна сфера життя суспільства. Мораль, справедливість і право як регулятори суспільної життєдіяльності
  цивілізаційний підходи до історії Різноманіття форм людської діяльності і альтернативність суспільного процесу. Основні проблеми філософії історії. Єдність і різноманіття всесвітньої історії, проблеми макроісторії і мікроісторії. Всесвітньо-історичний процес і історія окремих країн. Історичні ідеї та результати досліджень Ф. Броделя, Л. Февра, Р. Карнейро, Р. Коллінза.
 3. 2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
  особливе і повторюване в історії. Конкретно це виражалося в спробах створення типологій соціально-історичних організмів і периодизаций історії. На перших порах типологизация соці-Орів і виділення епох історії не збігалися. Але в ідеалі, коли мова йде про наукову періодизації всесвітньо-історичного процесу, вона з неминучістю повинна являти собою не що інше, як типологію
 4. 30. Критерії періодизації держави і права
  ніж держава, тому що воно пов'язане з духовним виробництвом. Релігія ж прямо в себе обожненого правителя. У первинних східних цивілізаціях держава було складовою частиною не тільки політичної надбудови, а й базису, що було пов'язано із забезпеченням ним як політичного, так і господарського соціального функціонування суспільства. Інше місце займає держава під
 5. Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001
  цивілізаційного підходу. Навчальний посібник дає уявлення про основні закономірності та напрямки розвитку світового цивілізаційного процесу, роблячи основний акцент на місце Росії в цьому процесі. Призначено для студентів вузів усіх спеціальностей, учнів коледжів, технікумів, ліцеїв, гімназій, шкіл і всіх тих, хто цікавиться проблемами
 6. Наукові категорії.
  Особливості соціально-політичного і культурного життя. З глибокої давнини виникло поділ народів на західні і східні. При цьому мається на увазі спільність історичної долі, суспільного життя цих народів. Історичний факт - це реальна подія минулого. Все минуле людства виткане з історичних фактів. Конкретно-історичні факти ми отримуємо з історичних джерел, але
 7. Періодизація історії держави і права.
  Цивілізаційного та історико-культурному критерієм. Відповідно виділені періоди: (1) давньосхідного держави і права (III - I тис. до н .. е..), (2) античного держави і права (2-га пол. I тис. до н. Е.. - 1-я пол. I тис. н. е..), (3) Середніх віків (серед. I тис. н. е.. - XVI - XVII ст.); (4) Нового часу (XVII - поч. XX ст.); (5) Новітнього часу (з поч. XX ст.). Кінцевим етапом обрано
 8. 2.4.10. Лінійно-стадіальний варіант унітарно-стадіального розуміння історії
  ніж переходити до історії плюрально-циклічних концепцій, має сенс розглянути, хто і як відстоював в нашій історичній науці лінійно-формаційний і ширше - лінійно-стадіальний підхід до всесвітньої
 9. А. Характеристика категорії
  цивілізаційний криза), це - єдиний, з яким воно давно знайоме: уже четвертий (або п'ятий) раз за два століття "довгі хвилі "капіталістичного розвитку відтворюють і зовнішні контури системної кризи, і його внутрішній механізм. Подібна циклічність феномена уможливлює - і бажаним - виділення цього процесу, наскільки б тісно і складно не був він взаємопов'язаний і переплетений з двома
 10. 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
  Цивілізаційний. Донедавна формаційний підхід зізнавався у нас як єдино можливого і наукового, оскільки висловлював марксистське ставлення до питання про тип держави. Суть його в тому, що з'ясування типу держави грунтується на розумінні історії як природно-історичного процесу зміни суспільно-економічних формацій, кожній з яких в умовах існування
 11. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
  цивілізаційний підходи в історії. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 _ - 2 2 - 2 2 _ --- _ 2 _ 3. Майбутнє людства 6 6 4 4 2 3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних
 12. 2.2.8. Античні мислителі в пошуках загального, особливого і повторюється в історії
  періодизація всесвітньо-історичного процесу в античній світі так і не виникла. Але в античній науці на зміну працям, в яких досліджувалися ті чи інші великі історичні події, все більшою мірою стали приходити роботи, в яких відтворювалися історії соціоісторіческіх організмів, а потім і історія всіх відомих античним історикам товариств разом узятих - «загальні історії». Усі
 13. Додаток до глави VII
  підходів до аналізу сутнісної єдності історичного процесу і механізму прояву його різноманітних форм. Формационная парадигма історичного процесу К. Маркса. Різні варіанти формаційної інтерпретації історії суспільства. Формація, цивілізація, історична епоха, перехідний етап, їх співвідношення. Прогрес і регрес в історичному процесі, їх діалектика. Критерії громадського
 14. 3. Формаційний і цивілізаційний підходи в історичному пізнанні
  особливості культурного і соціального розвитку. Н.Я. Данилевський налічує 13 типів або «самобутніх цивілізацій», А. Тойнбі - 6 типів, О. Шпенглер - 8 типів. Цивілізаційний підхід має ряд сильних сторін: 1) його принципи застосовні до історії будь-якої країни або групи країн. Цей підхід орієнтований на пізнання історії суспільства, з урахуванням специфіки країн і регіонів.
 15. 4.4 Місце і роль Росії у світовій культурі
  особливостями державного устрою. Так, володіючи своєрідними культурами, багато народів, що населяли Росію - тюркські та фінно-угорські, закавказькі і середньоазіатські - виявилися причетними єдиної, спільної для них російської цивілізації. Особливість Росії випливає з прикордонного становища Росії між Сходом і Заходом, прикордонного положення російської культури між східною і західною
 16. § 3. Типологія держав
  чому Ви бачите призначення держави? - Які з функцій держави Ви вважаєте найбільш важливими? - За яких підстав можна класифікувати функції держави? - Чи існує залежність між сутністю держави та її функціями? - Як Ви вважаєте, чи є підстави для відмирання держави як способу організації публічної влади? - Яка з типологій держави
 17. 1. Філософське розуміння історії.
  Чому історія вчить людство. Вона дає філософське розуміння історії, тлумачення цілісності та спрямованості історичного процесу як в цілому, так і у зв'язках теперішнього, минулого і майбутнього. Філософія історії розробляє методи відтворення історичного процесу, з'ясування структури, сенсу, джерел і рушійних сил історичного розвитку. Що об'єднує різні історичні
 18. Студент повинен знати:
  періодизацію історії політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико - правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 19. I Вікова періодизація
  ніж число запропонованих периодизаций досягло декількох десятків і продовжує збільшуватися, оскільки поки неможливо побудувати систему, яка спиралася б тільки на один критерій і була безперечною. Чи не станемо вникати в теоретичні тонкощі вибору критерію. Зупинимося на аналізі періодизації, яка зараз визнається більшістю педагогів. Періодизація грунтується на виділенні
 20. 1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку первісного суспільства.
  Періодизацію первісної історії. Іншими словами, мова йде про те, що саме це суспільство ніколи не було статичним, воно розвивалося, проходило різні етапи. Виділяють кілька видів такої періодизації - общеисторическую, археологічну, антропологічну. Особливу методологічну цінність представляє для теорії держави і права періодизація, що базується на нових даних археології та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua