Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Анрі Корбен. ІСТОРІЯ ісламської філософії, 2010 - перейти до змісту підручника

6. Абу'' ль Баракат Багдаді

Оригінальна і приваблива особистість, праці якої були вивчені Ш.Пінесом, Хібат Аллах ібн Малька Абу'' ль Баракат аль-Багдаді прожив дуже довге життя (майже 90 років) і помер в 1164 р. Будучи євреєм, він пізно перейшов в Іслам. Причини цього звернення були настільки складними, що мусульманські біографії дають чотири версії, що пояснюють цей вчинок філософа. Йому належить також робота на івриті під ім'ям Натанаеля, що є точним етимологічним еквівалентом імені Хібат Аллах (Adeodatus, Даний Богом). Прізвище Ахад аль-заман (унікальна людина свого часу) підтверджує його репутацію. Абу'' ль Баракат уособлює тип філософа-персоналіста (в цьому у нього багато спільного з Ібн Бахьей), для якого сама ідея втручання мислителя в політику, в суспільні справи входила в протиріччя з ідеальним чином філософа. Конфлікт між релігією і філософією в його офіційній постановці не цікавив цієї людини. На його думку, філософ, залучений в цю суперечку, вже не міг стати істинним "революціонером".

Тут йде мова не про підхід, обумовленому негараздами епохи, але про сутнісної позиції, проглядається в історії філософії Абу'' ль Баракат. За його твердженням, древні мудреці викладали своє вчення усно, лякаючись, що їх доктрини стануть надбанням людей, нездатних їх зрозуміти. Філософські вчення давнину були записані багато пізніше, на зашифрованому символічному мовою (та ж ідея зустрічається і у Сухраварді). Історія філософії зводиться до процесу профанації і втрати розуміння, деградації, поступально розвивалася аж до часу Абу'' ль Баракат. Все це він стверджує (іноді, впадаючи в перебільшення) не для того, щоб знецінити традицію, а для того, щоб її відродити в первозданній чистоті. Ось чому крім книг філософів, говорить він, є ще й велика "книга буття". Її вчення він вважає за краще традиційним філософським спекуляціям.

Цей філософ прекрасно усвідомлював, що розробляє нетрадиційні доктрини, засновані на власних дослідженнях.

Ось чому Ш.Пінес запропонував переводити назва його головного філософського твору Кітаб аль-мутабар як "Книга, заснована на особистій рефлексії". Це великий твір народилося з щоденникових записів, що збиралися протягом довгого життя. Філософ відмовлявся робити з них книгу, боячись, що вона не буде зрозуміла читачами-профанами. Нарешті із записок вийшла справжня сума наукових знань у трьох томах, включаючи Логіку, Метафізику і Фізику. Безсумнівно, що нові, часом революційні ідеї, які вона містить, були результатом особистих роздумів. Водночас автор іноді цитує Шифу Авіценни, вважаючи, що її ідеї перегукуються з "книгою буття".

Вище ми вже говорили про доктрину активного Інтелекту у Авіценни. Абу'' ль Баракат переробив її у своєму дуже "персональному" дусі. При цьому він спробував вирішити труднощі, які є логічним наслідком цієї доктрини. Адже це вчення наполягає на існуванні єдиного для всього людського роду Інтелекту і колективного Магистер, сакрального або профанного, що встановлює прямі відносини між кожною людиною і цим трансцендентним, але єдиним Інтелектом. Для даного мислителя проблема зводилася до питання про те, об'єднані чи всі людські душі в один загальний вид або кожна душа сущностно відрізняється від іншої у видовому значенні, або ж душі групуються в духовні сім'ї, що представляють собою різні види по відношенню до єдиного вигляду? На противагу філософам, що відстоював першу і другу гіпотези Абу'' ль Баракат схиляється до третього. Але в такому випадку, яким чином один активний Інтелект є буттєвої причиною безлічі людських душ? Відбувається це тому, що існує безліч видів людських душ, а квітуча складність цієї множинності обумовлена участю в людському формоутворенні всіх небесних ієрархій.

Більше того. Необхідно розрізняти буттєвих причину і цільову причину, що відрізняються один від одного як духовний наставник (Муаллім) відрізняється від плотського батька.

Унаслідок відмінності людських душ духовна педагогіка (та'' лим) не може здійснюватися зусиллями одного активного Інтелекту. Ось чому древні мудреці стверджували, що для кожної індивідуальної душею чи, може бути, для сукупності душ, що володіють однією природою і націлених на одну і ту ж задачу, керує певний істота духовного світу, по-своєму піклується про них. Воно дає їм знання, веде по тернистому шляху і втішає їх. Цього друга і ведучого філософ називав "Зробленої Природою" (аль-Тіба аль-Тамм), мовою релігії його називають "Ангелом".

Поява цього герметичного способу представляє особливий інтерес. Вище ми вже згадували про роль Зробленої Природи, її сприйнятті в якості особистого Ангела і світлового Alter ego, особливо в сабейських текстах, у Сухраварді і Ішракійун, що міркували над екстатичним досвідом Гермеса, що мав бачення своєї "Зробленої Природи". Можна констатувати, що Абу'' ль Баракат дає питань, поставлених вченням Авіценни, "персоналістського" рішення, описуючи процес індивідуації, імпліцитно міститься вже в самих авіценновскіх доктринах. Неможливо оцінити новаторську сміливість цього кроку, враховуючи, що на середньовічному Заході протистояння "латинської авіценнізму" було викликано, головним чином, страхом перед можливими "індивідуалістськими" наслідками його ангелології. Згідно Абу'' ль Баракат, свій активний Інтелект існує для кожного індивідуума (в цьому він збігається з Фомою Аквінським), проте цей Інтелект "відділений" від людини, трансцендентний йому. Він не є простим іманентною якістю. Він надається індивідууму як його "трансцендентне" вимір, що перевершує колективні норми і авторитети цього світу. Ось чому Абу'' ль Баракат можна назвати "революціонером".

Відзначимо, що цей філософ писав свої роботи довгий час після смерті Газалі. Це спростовує поширену тезу про те, що критика Газалі визначила долю філософії в ісламському світі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Абу'' ль Баракат Багдаді "
 1. Аббасидів
  династія арабських халіфів в 750 - 1258. Походить від Аббаса, дядька Мухаммеда. Розквіт при халіфах аль-Мансурі (754 - 775), аль-Махді (775 - 785), Харун ар-Рашиді (786 - 809), аль-Мамуні (813 - 833). Посилення феодального гніту Аббасидов викликало народні повстання (під керівництвом Бабека, Муканни та ін.) З кін. 8 в. від Халіфату Аббасидів, що включав спочатку країни Близького і СР Сходу,
 2. Розповідь про похід Хулагу-хана на Багдад, зверненні гінців між ним і халіфом і результаті тих обставин
  Йдучи на Багдад, Хулагу-хан 9-го числа місяці рабі'ал-Ахир 655 р. (26.IV. 1257) дійшов до Дінавера, а звідти повернув назад і прибув в Тебріз 12-го числа місяця рад-жаба (27.VII) того ж року. 10-го числа місяця рамазана того ж року він прибув до Хамадан і послав гінця до халіфа з погрозами і обіцянками ... У цю невиразну пору, оскільки даватдар був поганий з візирів, сволота і міські покидьки,
 3. Культура Халіфату
  Історія Халіфату відображає дуже складну соціально-політичну реальність. Створений кочовими войовничими племенами Аравійського півострова, він незабаром перетворюється в один з найпотужніших уніфікованих масивів культури. У міру розширення завоювань кочові правителі і їх намісники все більше переймаються інтересами опинилися під їх владою завойованих країн, що веде до політичного
 4. 5. Халладж
  багдадський правознавець Ібн Дауд Ісфахані. Останній проголосив, що вчення Халладжа ложно, ставить під загрозу догмати Ісламу, а його автор заслуговує смертного вироку. Халладж, заарештований аббасидской поліцією, був поміщений у в'язницю в 915 р. і постав перед візиром Ібн Ісою. Останній, будучи благочестивим і ліберальним людиною, заперечував проти страти. Але це було всього лише відстрочкою.
 5. 1. Фахраддин Рази
  Прізвище Рази вказувала на походження людини з древнього міста Рея (Рага Авести, Рагі біблійної "Книги Товія"), в 12 км на південь від сучасного Тегерана. Фахраддин, що народився в Реї 1149 р., був невтомним мандрівником. У Хорезмі і Трансоксании він змагався з мутазилитами. Він жив у Бухарі і в Гераті, де відкрив школу, потім з'явився в Самарканді. Кілька років він провів в Індії.
 6. 3. Абу'' ль Хасан аль-Амірі
  Ім'я Абу'' ль Хасана Мухаммеда ібн Юсуфа аль-Амірі аж до нашого часу погано відомо на Заході. Тим не менш, цей іранець з Хорасана займає важливе місце між Фарабі і Авіценною в ланцюзі філософів, про яких йде мова в цьому розділі. Він народився в Нишапуре, а першим його вчителем був інший видатний уродженець цій області Абу Язід Ахмад ібн Сахль Балх. Він прекрасно вивчив філософію і
 7. 1. Герметизм
  абуйеха, наприклад). Апогеєм цього стала метафізика існування, протиставлена Муллою Садра Ширазі, метафізиці сутностей. Тут неможливо назвати всі твори герметичній традиції в Ісламі: трактати, приписувані Гермесу, його учням (Останесу, Зосимові і т.д.), переклади ("Книга Кратеса", "Книга Друга"), роботи, що належать Ібн Вахш і приписувані йому (серед них
 8. 3. Омар Сухраварді
  В історії іранського суфізму свій слід залишили два уродженця міста Сухраварді (у департаменті Зенджан, на північному заході Ірану), яких не потрібно плутати один з одним: Шіхабіддін Омар Сухраварді, видатний суфійський шейх, який жив у Багдаді, і Шіхабіддін Яхья Сухраварді (пом. в 1191 р.), шейх аль-ішрак, відновник філософії та теософії стародавньої Персії. Шіхабіддін Омар Сухраварді народився 1145 р. ;
 9. 1.Аль-Кінді і його учні
  Абу Юсуф ібн Ісхак аль-Кінді хронологічно займає в цій групі філософів перше місце. Він народився в Куфе в 796 г . в аристократичній арабській сім'ї з племені Кинда (вихідці з Південної Аравії) і заслужив почесний титул "філософа арабів". Кінді провів дитинство і здобув освіту в Басрі, де його батько обіймав посаду намісника. Пізніше він переїхав до Багдада, де користувався заступництвом
 10. Арабський халіфат
  багдадська школа 13 в.). Після розпаду Халіфату традиції арабського мистецтва тривали і розвивалися на величезних просторах - від Іспанії до Середньої Азії. Арабський халіфат, тривало існувало теократичну середньовічна держава, що виникло на базі раннього внутріарабского державного утворення, створеного пророком Мухаммедом, а після його смерті перейшло під владу його
 11. арабського філософа
  багдадському дворі. При Аль-Мамуні (на початку IX ст.) Роботи Аристотеля були переведені з сирійського на арабську мову. У X в. був заснований інститут перекладів, в якому заново перевели ряд наукових творів, безпосередньо з грецьких текстів. Був переведений весь Аристотель (можливо, без «Політики»), більшість робіт Платона («Держава», «Закони», «Тімей», «Федон») і багато роботи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua