Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Підготовка уроку

Формула ефективності уроку включає дві складові частини: ретельність підготовки і майстерність проведення. Погано спланований, недостатньо продуманий, поспішно спроектований і не узгоджений з можливостями учнів

532

урок якісним бути не може. Підготовка уроку - це розробка комплексу заходів, вибір такої організації навчально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах забезпечує найвищий кінцевий результат.

У підготовці вчителя до уроку виділяються три етапи: діагностики, прогнозування, проектування (планування). При цьому передбачається, що вчитель добре знає фактичний матеріал, вільно орієнтується в своєму навчальному предметі. Він веде і поповнює власні так звані тематичні папки або робочі книги, куди заносить новітні відомості, що з'явилися в області преподаваемого ним предмета, проблемні питання і завдання, тестові матеріали і т. д. Для успішної підготовки уроку, підкреслимо ще раз, важливо, щоб у педагога не було проблем з фактичними завданнями, щоб він упевнено володів навчальним матеріалом.

Підготовча робота зводиться до «пристосуванню» навчальної інформації до можливостей класу, оцінки і вибору такої схеми організації пізнавального праці та колективної співпраці, яка дасть максимальний ефект. Щоб вибрати оптимальну схему проведення уроку, необхідно пройти канонічний шлях розрахунку навчального заняття. У його основі - алгоритм підготовки уроку, послідовне виконання кроків якого гарантує облік всіх важливих факторів і обставин, від них залежить ефективність майбутнього заняття.

Реалізація алгоритму починається з діагностування конкретних умов. Діагностика (про неї вже говорилося в зв'язку з проектуванням виховної роботи) полягає в «проясненні» всіх обставин проведення уроку: можливостей учнів, мотивів їх діяльності і поведінки, запитів і схильностей, інтересів і здібностей, необхідного рівня характеру навчального матеріалу, його особливостей і практичної значущості, структури уроку, - а також у уважному аналізі всіх витрат часу в навчальному процесі - на повторення (актуалізацію) опорних знань, засвоєння нової інформації, закріплення і систематизацію, контроль і корекцію знань, умінь.

Завершується даний етап отриманням діагностичної карти уроку, на якій наочно представляється дія визначальних ефективність заняття факторів. Найбільше якість очікується в тому випадку, коли фактори знаходяться в зоні оптимальних умов.

533

Прогнозування направлено на оцінку разлічньгх варіантів проведення майбутнього уроку і вибір з них оптимального за прийнятим критерієм. Сучасна технологія прогнозування дозволяє виводити коллічественних показник ефективності уроку наступним способом. Обсяг знань (умінь), формування яких становить мету уроку, приймається за 100%. Вплив перешкоджають факторів, природно, знижує цей ідеальний показник. Величина втрат (вона визначається за спеціальною методикою) віднімається з ідеального результату і визначає реальний показник ефективності уроку з задуманої педагогом схемою. Якщо показник задовольняє він приступає до завершального етапу підготовки уроку - планування, а якщо ні, педагог змушений шукати більш досконалу схему організації, маніпулюючи тими вплив яких він може міняти.

Проектування (планування) - це завершальна стадія підготовки уроку, і закінчується вона створенням програми управління пізнавальною діяльністю учнів. Програма управління - це короткий і конкретний складений документ, в якому педагог фіксує важливі для неї моменти управління процесом: кого і коли запитати, де вводити проблему, як перейти до наступного етапу заняття, за якою схемою перебудувати процес у разі виникнення заздалегідь передбачених утруднень і т . д. Програма управління відрізняється від традиційного плану уроку чітким, конкретним визначенням керуючих впливів.

Початківцям педагогам слід писати докладні плани-конспекти уроку. Ця вимога виведено з практики: ще нікому не вдавалося стати майстром, що не осмисливши у всіх деталях організації майбутнього уроку. Тільки тоді, коли більшість структур стають звичними, можна переходити до скорочених записів, поступово знижуючи обсяг плану, перетворюючи його в конкретну програму дій.

У плані початківця педагога повинні бути відображені наступні моменти:

- дата проведення уроку і його номер за тематичним планом;

- назва теми уроку і класу, в якому він проводиться;

- цілі та завдання освіти, виховання, розвитку школярів;

- структура уроку з вказівкою послідовності його етапів і приблизного розподілу часу за цими етапами;

534

зміст навчального матеріалу;

методи і прийоми роботи вчителя в кожній частині уроку; навчальне обладнання, необхідне для проведення уроку; завдання додому.

VII. Заповніть пропуски Висока якість підготовки уроку гарантує ... методика алгоритмічна Суть її в тому, що вчитель виконує підготовку уроку за заздалегідь передбаченим пунктам, послідовне виконання яких гарантує від помилок і забезпечує облік усіх ... ... важливих факторів Діагностика уроку - це ...

Всіх обставин, від яких залежить якість уроку з'ясування Діагностична карта уроку - це документ, в якому наочно відображено дія факторів навчання Прогнозування уроку - це ... ...

Кількісного показника його ефективності розрахунок Заключний етап підготовки - складання ... ... плану програми управління Програма управління пізнавальною діяльністю учнів на уроці - це документ, в якому зафіксовано: ...

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підготовка уроку "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  підготовки вчителя до уроку. 7. На що вчителю слід звертати увагу при аналізі та самоаналізі уроку? 8. Назвіть основні фактори, що визначають емоційну атмосферу уроку. 9. Яку дидактичну роль відіграють уроки-семінари та їх різновиди в системі уроків по темі? 10. Дайте характеристику системи уроків по темі і визначте її функції в активізації навчання школярів. 11.
 2. ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
  підготовки нестандартного уроку; - вміти розкривати прояви співробітництва та співтворчості вчителя і учнів в процесі підготовки і проведення нестандартного уроку. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ I. Завдання для обов'язкового виконання 1. Розгляньте причини появи в шкільній практиці нестандартних форм організації уроку. 2.
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  уроку з обраної теми з його використанням. Методичні рекомендації з виконання завдання: Користуючись навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно до
 4. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
  підготовки окремих категорій фахівців. В освітніх установах початкової та середньої професійної освіти основною формою навчання у педагогічному процесі є урок, різновиди і методи проведення якого представлені в табл. 8.9. Таблиця 8.9 Різновиди уроку і методи його проведення Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх
 5. § 3. Сучасні вимоги до уроку
  уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу; - реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил; - забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів і потреб; - встановлення усвідомлюваних учнями міжпредметних зв'язків; -
 6. § 2. Урок як основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків
  підготовці учнів до роботи на уроці (привітання, встановлення уваги, порядку і т. д.). 85 2. Перевірка виконання домашнього завдання - дидактична задача-перевірка правильності виконання домашнього завдання, виявлення прогалин у знаннях та їх усунення (співбесіда з вивченого, аналіз виконаних вправ і т.д.). 3. Підготовка до активної
 7. ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА
  підготовці до наступного заняття. Література 1. Голуб, Б.А. Основи загальної дидактики / Б.А. Голуб. - М., 1999. - С. 65-79. 2. Жук, О.Л. Педагогіка / О.Л. Жук. - Мн., 2003. - С. 226-233. 3. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004. - С. 335-343. 4. Кухарев Н.В. На шляху до професійного досконалості / Н.В. Кухарев.
 8. ЗАНЯТТЯ № 9 ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ
  підготовки; д) постійне взаимообучение; е) застосування різних видів і форм пізнавальної діяльності учнів. 4. Поміркуйте над питаннями: - Чому протягом кількох століть в школах панує класно-урочна система? У чому її сильні і слабкі сторони? - Як ви оцінюєте класно-урочну систему з точки зору її
 9. Типи і структури уроків
  підготовка до засвоєння нових знань; засвоєння нових знань, умінь; їх закріплення і систематизація ; застосування на практиці. Відповідний їй тип уроку носить назву комбінованого (змішаного). Етапи комбінованого уроку, розкладені на відрізки часу, виглядають так: Організація Повторення Вивчення нових Закріплення, Завдання
 10. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  уроку, наводиться характеристика різних типів уроків. Дано основні вимоги до читання лекцій, класифікуються види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  підготовки, що проводиться безпосередньо в правоохоронних органах, її сутність, цілі та завдання? 2. Розкрийте типову програму професійної підготовки. Як організовується її виконання? 3. Назвіть педагогічні принципи професійної підготовки. 4. Розкрийте загальну методику занять з професійної підготовки. 5. Охарактеризуйте основи методики формування та
 12. Заліки
  підготовки працівників до отримання ліцензії на Підприємстві існують заліки, передбачені "Положенням про ліцензування співробітників" - ці заліки проводяться в міру необхідності начальником відділу кадрів перед здачею охоронцем аналогічних в ОЛРР за матеріалами для теоретичної підготовки в частині, необхідної для цього (список питань у Додатку
 13. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
  підготовки та перепідготовки вчителів, вихователів і наставників, чим забезпечується розвиток їх творчих і педагогічних здібностей. До них відносяться: уміння підібрати найбільш ємний і яскравий матеріал для уроку, продумувати чітку його структуру виходячи з обсягу майбутньої роботи, можливостей дітей і своїх власних, володіння готовністю до зміни структури, стратегії і тактики занять
 14. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  підготовці, її цілі, завдання та види? 4. Згадайте спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки та охарактеризуйте їх сутність. 5. Розкажіть, як повинна організовуватися і забезпечуватися екстремальна підготовка. Напишіть на аркуші паперу, які спеціальні пристрої і засоби повинні бути в правоохоронному органі, до роботи в якому ви
 15. Підготовка зборів
  підготовки. Зокрема, слід чітко визначити порядок інформування учасників зборів. У цих цілях органи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - порядок повідомлення працівників (делегатам конференції) про проведення зборів; - перелік інформації (матеріалів), що надається працівникам (делегатам) при підготовці до
 16. МЕТОДИЧНА ЗАПИСКА
  підготовки юриста-перекладача в певній послідовності відпрацьовуються навички письмового перекладу письмового тексту (зорово-письмовий переклад) та усного перекладу письмового тексту (зорово-усний переклад], потім вводяться поступово елементи і відпрацьовуються навички усного перекладу на слух (односторонній і двосторонній переклад з елементами абзацний-фразового і послідовного
 17. § 6. Умови складання проблемних завдань
  уроку.
 18. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
    підготовка - це педагогічна система, яка вирішує триєдине педагогічне завдання (ТПЗ): навчання + виховання + розвиток. Це обучающе-воспітивающе-розвиваюча підготовка. Зведення екстремальної підготовки до навчання неповноцінне. Методи екстремальної підготовки частково схожі з застосовуваними в професійній освіті та професійній підготовці (словесні, наочні, розвиваючі,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua