Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 2. Вид-во Думка, Москва; 687 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА СЬОМА [Загальні зауваження про всіх трьох фігурах силогізму. Зведення другої і третьої фігур до першої]

Ясно також, що у всіх фігурах, в тому випадку якщо силогізму НЕ получаетсято коли обидва [крайніх терміна] взяті або в стверджувальних, або в негативних посилках, нічого не виходить з необходімостью2. Якщо ж один з термінів узятий в позитивної посилці, а інший - в негативній, то, коли негативна посилка загальна, завжди виходить силогізм про ставлення меншого крайнього терміну до більшого, як, наприклад, якщо А притаманне всім Б або деяким Б, а Б пе властиве жодній В, то при зверненні посилок В необхідно не буде притаманне деяким А. Подібним же чином йде справа і в інших фігурах, бо за допомогою звернення завжди виходить силогізм. Ясно також, що у всіх фігурах вийде один і той же силогізм, якщо замість Частноутвердітельное посилки взяти невизначену.

Очевидно також, що всі недосконалі силогізми стають совершеннимі3 через першу фігуру. Справді, всі вони приводяться до висновку або через прямий доказ, або через неможливе. Але і тим і іншим способом виходить перша фігура: якщо силогізми стають досконалими через пряме

доказ, виходить перша фігура тому, що вони приводяться до висновку допомогою звернення, а звернення і веде до утворення першої фігури. в5 А коли доводять через неможливе, т.

е. коли допускають помилкове 4, силогізм також виходить через першу фігуру, як, напрімер5, в останній фігурі: якщо А і Б притаманні всім В, то [ виходить висновок], що А притаманне деяким Б, бо якщо б А не було властиве жодній Б, а Б притаманне всім В, то А не було б властиве жодній В, але ж було припущено, що А притаманне всім В. Точно так ж доводять і в інших випадках.

І [взагалі] все силогізми можна звести до загальних силогізмів першого фігури6. Що стосується силогізмів другої фігури, то очевидно, що опи стають досконалими через силогізми першої фігури, але тільки не всі однаковим чином: общпе силогізми - через звернення негативною посилки, приватні силогізми, і притому обидва [виду] через приведення * до неможливого. Приватні силогізми першої фігури здійснюються і через самих себя7, але їх можна довести також за допомогою другої фігури через приведення до неможливого. Наприклад, якщо А притаманне всім Б, а Б - деяким В, то [можна довести], що А буде притаманне деяким В, бо якщо б воно не було властиве жодній В, але притаманне всім Б, то Б 90 не було б властиве жодному В, - це ж ми знаємо через другу фігуру8. Подібного ж роду доказ застосовно до силогізму з негативним висновком. Справді, якщо А не властиво жодному Б, а Б притаманне деяким В, то А чи не буде притаманне деяким В, бо якщо б воно було притаманне всім В, але жодному Б не властиво, то Б не було б властиве пі одному В.

Це і була якраз середня фігура9. 15 Так що якщо в середній фігурі все силогізми зводяться до загальним силогізмів першої фігури, приватні ж силогізми першої фігури - до силогізмів середньої фігури, то очевидно, що й приватні силогізми [першої фігури] можуть бути зведені до загальних силогізмів першої фігури 10. Силогізми ж третьої фігури, якщо му їх крайпіе терміни взяті в загальних посилках, безпосередньо здійснюються за допомогою указапних сіллогізмов11. Якщо ж їх крайні терміни взяті в приватних посилках, то вони здійснюються посредст-вом приватних силогізмів перший фігуриi2, але ці останні можуть бути зведені до зазначених 13, а отже, до них можуть бути зведені приватні силогізми третьої фігури. Таким чином, очевидно, що всі силогізми можуть бути зведені до загальних силогізмів першої фігури.

Отже, сказано, як йде справа з силогізмами, що показують прісущность або непрісущность, а також які силогізми однієї і тієї ж фігури самі по собі 14 і в якому відношенні знаходяться один до одного силогізми різних [фігур] 15.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА СЬОМА [Загальні зауваження про всіх трьох фігурах силогізму. Зведення другої і третьої фігур до першої] "
 1. Правильні (сильні) модуси
  фігури: AAA, АН, ЕАЕ , НЕЮ. Модуси другої фігури: АЕЕ, АОО, ЕАЕ, НЕЮ. Модуси третьої фігури: АН, ВАТ, IAI, ЄАО, НЕЮ, AAI. Модуси четвертої фігури: AAI, IAI, ЄАО, НЕЮ,
 2. Фігури і модуси простого категоричного силогізму
  всіх чотирьох фігур) - 256 модусів. Однак не всі вони являють собою правильні умовиводи. Таких - правильних модусів - всього лише 24, тобто по 6 модусів в кожній фігурі. Серед них виокрем-ляется 19 основних або так званих сильних модусів, які повністю задовольняють загальним правшам простого категоричного силогізму і спеціальним правшам фігур. Решта - сла-які модуси - можуть бути
 3. ГЛАВА ШОСТА [Доказ по колу в другій фігурі]
  фігурі стверджувальне [положення] не можна довести цим способом, але негативне - 15 довести можна. Стверджувальне не можна довести тому, що не обидві посилки позитивні, адже висновок [перший силогізму] негативне, а стверджувальне [положення], як ми бачили, доводиться з двох стверджувальних посилок. Негативне ж [положення] доводиться таким чином: нехай А буде притаманне
 4. Глава тридцятих * В
  фігурі. - 190. 2 ср «Про софістичних спростування", 173 b 40; 182 а 18. - 190. 1 Analyein вживається Аристотелем у двох значеннях: а. У значенні (як в даному місці) аналізу міркувань. Назва «Аналітики» відповідає цьому значенню, б. У значенні своденія одних силогізмів до інших (див., наприклад, 47 а 2 - 5). - 191. 2 Звуження присудка вимагає відповідного
 5. Завдання 26-30. Тема «Простий категоричний силогізм».
  Фігур: Залежно від розташування середнього терміна виділяють чотири фігури ПКС. 1 фігура: М Р 2 фігура: Р М 3 фігура: М Р 4 фігура: Р М MS IM MS M___S Правило першої фігури: Велика посилка повинна бути загальним судженням, а менша - ствердною. Правило друге фігури: Велика посилка повинна бути загальним судженням, одна з посилок - негативна. Правило третьої фігури: Менша посилка -
 6. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другій фігурі]
  всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 7. Розділ десятий [Перетворення висновків в третій фігурі]
  спільні. Справді, або обидві посилки по перетворенні необхідно приватні, або загальне відноситься до меншого крайнього терміну; але в такому випадку, як ми бачили не виходить силогізму ні по першому, ні по середній фігурі, Якщо ж посилки піддаються перетворенню в [положення], протіволе-225 8 Аристотель, т. 2 ИЬ жащее [по протиріччя], то обидві вони заперечуються. Справді, якщо А не властиво ні
 8. Розділ дванадцятий [Доказ через приведення до неможливого по другій фігурі]
  всіх силогізмах, 25 одержуваних через неможливе, слід брати припущенням Протилежні [по протиріччя]. Ясно також, що за середньою фігурі цим способом можна доводити стверджувальне, а за останньою - загальне [укладення]. Розділ чотирнадцятий [Різниця між доказом через приведення до неможливого і прямим доказом] Доказ через неможливе відрізняється від
 9. Глава двадцята 1
  сьома 1 Маються на увазі категорії. - 174. 2 Див «Друга аналітика» I, гл. 19-22. - 174. 8 Див «Метафізика», 992 Ь 18-19. - 174. 4 Див гл. 24. - 175. 5 Бо якщо середнім терміном буде атрибут, властивий всім речам і, стало бути, речам, представленим даними крайніми термінами, то отримаємо дві ствердні посилки в другій фігурі, з яких нічого не слід силлогистическое. -
 10. РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ [Умови побудови всіх силогізмів по першій фігурі. Безпосередні та умовні силогізми]
  всіх інших силогізмах, вихідних нз припущення, бо в усіх цих випадках силогізм будується згідно з допущенням, який заміняє [спочатку прийняте], а перший начально прийняте досягається прпзнанпем або яким-небудь іншим припущенням 4. Якщо це правильно, то всяке доказ і всякий силогізм необхідно виходять за допомогою трьох раніше зазначених фігур. А якщо це доведено,
 11. Розділ сороковий [Вживання родового слова (артикля)]
  загальні силогізми можна звести до першої фігури, з приватних же силогізмів - тільки один з двох видів. Справді, нехай А чи не властиве жодній Б, але притаманне всім В. Якщо ж негативну посилку піддати зверненням, то вийде перша фігура, бо Б нічого не буде властиве жодній А, а А буде притаманне всім В. Якщо ж твердження віднести до Б, а заперечення - до В, то першим терміном слід взяти В,
 12. РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ [Перетворення висновків, головним чином в першій фігурі]
  фігуру. І взагалі посилка, що містить більший крайній термін, не може бути спростована загальної посилкою допомогою перетворення, бо опа завжди заперечується через третю фігуру, так як обидві посилки повинні бути віднесені до останнього крайнього терміну. І точно так само йде справа, якщо силогізм негативний. У самому 20 справі, нехай допомогою Б буде доведено, що А не властиво жодному В. Стало
 13. Завдання 29: Ентимема. Відновити в повний простий категоричний силогізм, і перевірити його.
  Фігуру. Перевіряємо правила. M + P-Всяка крадіжка карається законом. Загальні правила дотримані. S + M-Перша фігура. Правило 1 фігури дотримано. Викрадення автомобіля - крадіжка. Умовивід правильне. S + P-Викрадення автомобіля карається
 14. Глава шоста 1
  сьома 1 Т. е. не виходить укладення про ставлення більшого терміна до меншого. - 133. 2 Т. е. не виходить укладення ні про ставлення більшого терміна до меншого, ні про ставлення меншого до більшого. - 133. 3 Дослівно: завершуються (teleioyntai). - 133. 4 У сенсі «суперечить висновку». - 134. 6 Як приклад дається доказ Daiapti через приведення до
© 2014-2020  ibib.ltd.ua