Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

6.4. Стійкість і організованість форм

Стійкість системи (комплексу) можемо розуміти тут як стійкість її (його) від руйнування, знищення і пр. У тектологии розглядаються два поняття стійкості: кількісна та структурна. Перше означає, що «комплекс, що охоплює більш значну суму елементів, тим самим характеризується як більш стійкий по відношенню до середовища, але, очевидно, тільки в прямому кількісному сенсі, т, е. як володіє більшою сумою активностей-опорів, що протистоять цьому середовищі» . Вираз другого поняття виявляється дещо невизначеним, хоча зазначається, що «дійсна, практична стійкість комплексу залежить аж ніяк не тільки від кількості сконцентрованих в ньому активностей-опорів, а ще й від способу їх поєднання, від характеру їх організаційної зв'язку», що «структурна стійкість сама представляє величину, і завжди може бути виражена кількісно. Так, в механіці всілякі коефіцієнти опору гнуться, розриву, кручення і пр. є саме чисельним виразом структурної стійкості різних тіл по відносини до певних зовнішніх впливів »[там же, с. 207].

Велику визначеність цих понять додасть характер впливу або впливу позитивного і негативного відбору на стійкість системи (комплексу). Позитивний відбір, як стверджує Богданов, веде до зростання «кількісної стійкості», негативний - до її зменшення, тому що перший визначається як перевага асиміляції над дезассіміляціі, тобто як зростання суми елементів системи (комплексу), другий - протилежно цьому. У разі структурної стійкості, навпаки, позитивний відбір веде до зростання неоднорідностей внутрішніх зв'язків, що обумовлює зниження стійкості, а негативний - до зростанню однорідності зв'язків, а значить і до збільшення стійкості.

Можемо зазначити, що в загальному випадку системи (комплекси) мають одночасно і кількісної та структурної стійкістю, що вплив на них як позитивного, так і відносного відбору відбивається однаково суперечливо. Але, «зіставляючи функції позитивного і негативного відбору у світовому розвитку, можна сказати, що вони охоплюють разом всю динаміку цього розвитку. Позитивний відбір, ускладнюючи, збільшуючи різнорідність буття, доставляє для нього матеріал, все більш зростаючий; негативний відбір, спрощуючи цей матеріал, усуваючи з нього все нетривке, неструнке, суперечливе, вносячи в його зв'язку однорідність і узгодженість, приводить цей матеріал в порядок, вносить в нього систематизацію.

Доповнюючись взаємно, обидва процеси стихійно організують світ »[там же, с. 215-216].

Сумарна стійкість системи (комплексу) по відношенню до даної його середовищі є складний результат часткових устойчівостсй різних частин цієї системи (комплексу) по відносинах до спрямованим на них впливів. Аналіз такої найпростішої системи, як ланцюг, що складається з ланок неоднакової міцності приводить до висновку, що структурна стійкість цілого визначається найменшою його частковою стійкістю. Цей закон стійкості відноситься не тільки до механічним системам, а й до всяких фізичним, психічним, соціальним і пр. Так як будь-яка система на практиці піддається не рівним та не рівномірним впливів у різних своїх частинах, то доводиться ввести поняття про відносне опорі, який чисельно дорівнює відношенню величини запасу міцності в даної частини системи до величини зовнішнього впливу на цю ж частину. Для руйнування цієї част системи очевидно досить, щоб відносне опір при зміні величини зовнішнього впливу виявилося рівним одиниці і менше. Також очевидно, що стійкість цілого залежатиме від найменших відносних опорів всіх його частин у всякий момент [там же, с. 217].

Це узагальнений тектологіческій закон стійкості, що має також назву «закон відносних опорів» або, коротше, «закон найменших». Богданов називає даний факт ще й закономірністю «величезного життєвого і наукового значення», яка «охоплює весь організаційний і дезогранізаціонний опьгг».

Принцип відносних опорів не представляє сам по собі нічого нового для науки: в механіці, у фізиці, в технічних науках він сформульований давно і застосовується з великою точністю. Але кожній павука доводилося відкривати його для себе заново. Як тут не згадати про необхідність тектологии з її загальними принципами і законами для всіх галузей науки і практики.

Структурна стійкість будь-якої системи розглядається в тектологии ще з однієї точки зору. Середа впливає на систему, як і система на своє середовище, безпосередньо лише там, де обидві вони стикаються у прикордонній області, розуміючи це слово типологічно, а не тільки просторово. Величина прикордонної області, тобто кількість зіткнень, може зростати або зменшуватися.

Дві системи (комплексу) подібні і рівні в інших відносинах, можуть відрізнятися саме в цьому. Виникає питання, як такі зміни або відмінності відбиваються на структурній стійкості. Очевидно, що негативний відбір інтенсивніше проявляється для форм із збільшеною поверхнею зіткнення з середовищем, умовно званих в тектологии «неточними». Будова, більш «рівне», менш розгалужується, взагалі протилежне «неточного», позначається терміном «злитість».

Різниця полягає в тому, що у формах більш злитих більше зв'язків між власними їх елементами, ніж в четочная, так що менше простору для проникнення між ними елементів або комплексів зовнішнього середовища. Для злитих комплексів негативний відбір менш інтенсивний. Для позитивного, навпаки, - більш інтенсивний. «Звідси загальне рішення питання про те, така структура сприятливішими для збереження і розвитку комплексів: під негативним відбором сприятливішими" злита ", під позитивним -" неточна "» [там же, с. 244], Поняття «четомной» і «злитої» організації цілком застосовні не тільки в просгранствепних, а й у тимчасових структурних відносинах.

У зв'язку із стійкістю організаційних форм особливою проблемою є структурна стійкість в системах рівноваги. Системою рівноваги називається така, яка зберігає своє дана будова в даному середовищі. Виявом ж її структурної стійкості є «закон рівноваги», сформульований A. JL Ле-Шательє. Його вислів: якщо система рівноваги піддається впливу, що зраджує небудь з умов рівноваги, то в ній виникають процеси, спрямовані так, щоб протидіяти цій зміні. Цей закон, спочатку відкритий для фізичних і хімічних систем, став застосовуватися і для багатьох інших, перетворившись на тектологіческій, тобто універсальний.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4. Стійкість і організованість форм "
 1. Явище організованої злочинності.
  Стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання ". Див: VIII Конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками. Гавана, 27 серпня-7Вер., 1990: Доповідь, підготовлена
 2. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
  стійкі злочинні об'єднання, мають свою структуру, міжрегіональні зв'язки. Сьогодні важко відрізнити законний бізнес від незаконного. Відбувається криміналізація економіки, куди проникли і направляються устремління злочинних формувань. Серйозну загрозу представляє їх зв'язку з корумпованими посадовими особами в органах влади і управління, на підприємствах і в організаціях, у Збройних
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  стійкою формою державно-організованого життя суспільства. Мабуть, що зберігаються і в Москві XX століття своєрідні риси міської державності - особливий статус , своє, відмінне від загальнодержавного, житлове та економічне нормотворчість, невтручання федерального уряду в деякі важливі справи управлінських структур Москви, відоме протиставлення Москви іншим
 4. 2. Право в системі соціальних норм
  стійка система. Вона характеризується відносною стійкістю введених правил поведінки і, отже, стабільністю властивостей структурованої, врегульованою середовища - соціальних зв'язків. Найбільш стійким способом забезпечення стійкості соціальних процесів є введення негативного зворотного зв'язку. Тому правила соціальної поведінки передбачають наявність санкції -
 5. Види соціальних норм. Співвідношення права та інших соціальних регуляторів.
  стійкої моделі нормативних форм регулювання, причому такої моделі, вузлові ланки якої спираються на певні, теж стійкі організаційні форми. Тому інфраструктура - це організаційний «базис», «або« скелет », особливу побудову нормативно-організаційних форм, від яких безпосередньо залежить і розвиток, і саме функціонування соціального регулювання. Слід строго
 6. § 4. Право в системі соціальних норм.
  стійкими правилами і мотивами поведінки. При цьому не можна точно вказати ні час їх створення, ні термінів їх дії. Намітимо деякі інші напрямки для більш детального порівняння моралі і права: за характером і способам їх впливу на свідомість і поведінку людей; по характером і порядку відповідальності за їх порушення; за рівнем вимог, що пред'являються до поведінки людини; за сферами
 7. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
  стійкої апаратної структурой7. Сам Горбачов восени 1991 визнавав, що президентство щ нас не вийшло. На тому ж III З'їзді народних депутатів Горбачова очікувала Віс одна несподіванка. Н. А. Назарбаєв, підтримавши установа ^ резидентського поста, висловився за застосування тієї ж моделі в «спубліках, щоб« зняти вже намітилися протиріччя між-Щ / ідеєю президентства і прагненням
 8. Проблема визначення аттитюда
  стійке, латентний стан схильності індивіда до позитивної або негативної оцінки об'єкта або сутаціі, що склалося на основі його життєвого досвіду, що надає регулятивне, організуючий вплив на перцептуальние, емоційні та розумові процеси і що виражається в послідовності поведінки (як вербального, так і невербального) щодо даного об'єкта в даній
 9. 4.2. Системно-синергетичний підхід в соціальній роботі
  стійкої частини її структури, що забезпечує рівність системи самій собі при всіх внутрішніх і зовнішніх змінах; зв'язок із середовищем через комунікації та інформаційний обмін; мова системи як спосіб цього обміну. Суб'єктивні принципи системного підходу - позиція спостерігача, тобто дослідника системи, який у відповідності зі своїми особистісними особливостями вибирає мету і виділяє
 10. 1.3. Від механізму до суб'єкта: розвиток форм саморегулювання «колективних організмів»
  стійкість сім'ї як закритою інформаційної системи, так як протиріч між нею і зміною зовнішнього оточення для неї не виникає: вона закрита і відособлена. Цей тип організації вже дозволяє помітити, що як окремі особини, так і їх спільноти реагують на середу не просто «від себе», але через «призму» загального механізму регулювання. Ця обставина в людському суспільстві
 11. Глава 21. Злочини проти власності
  стійку групу з двох або більше осіб, об'єднаних умислом на вчинення одного чи кількох злочинів. Така група характеризується, як правило, високим рівнем організованості, плануванням і ретельною підготовкою злочину, розподілом ролей між співучасниками тощо 42. Поняття особливо великого розміру крадіжки (як і інших різновидів розкрадання чужого майна)
 12. Глава 24. Злочини проти громадської безпеки
  стійкою групою осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів . 15. Груповий організований тероризм може здійснюватися не тільки групою осіб за попередньою змовою (п. "а" ч. 2 ст. 205) або організованою групою (ч. 3 ст. 205), а й терористичною організацією як злочинним співтовариством. Відповідно з Федеральним законом "Про боротьбу з
 13. Становлення категорії політичної системи
  стійкості такої системи, які, на його думку, слід шукати в« життєвих процесах політичних систем », що складаються з «фундаментальних функцій, без яких ніяка http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 система не може тривалий час
 14. Актори політичного процесу
    стійкі відносини і зв'язки між ними. Є багато вариан-http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 тов політичних взаємодій, але найголовніших серед них п'ять: конфронтація, нейтралітет, компроміс , союз (коаліція) і консенсус. В основі даного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua