Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 2. Вид-во Думка, Москва; 687 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

Розділ вісімнадцятий [Силогізми по другій фігурі, в яких одна посилка - про властиві, а інша - про можливе притаманному]

Якщо одна посилка - про властиві, а інша - про воз-20 можна притаманному, і притому стверджувальна посилка - про властиві, а негативна - про можливе притаманному, то ніколи не получйтся силогізму, все одно, взяті Чи терміни в загальних або в приватних посилках. Доводиться це так само, [як і раніше], і за допомогою тих же термінов1. Але якщо стверджувальна посилка - про можливе притаманному, а негативна - про властиві, то силогізм вийде. Справді, припустимо, що 25 А чи не властиве жодній Б і можливо прнсущо всім В. За зверненні негативною посилки Б нічого не буде властиве жодній А, але А - можливо притаманне всім В. Виходить через першу фігуру силогізм про те, що Б можливе не властиве жодній В2. Подібним же чином буде ситуація справу і в тому випадку, якщо заперечення віднесено до В. Якщо ж обидві посилки - 30 негативні і одна - про те, що не властиво, а інша - про те, що можливо не властиво, то з цих прийнятих посилок нічого не випливає з необхідністю; але якщо посилку про можливе притаманному піддати перетворенню, то вийде силогізм про те, що Б можливе не властиве жодній В, як і в попередніх случаях3, і знову вийде перша фігура. Якщо 35 ж обидві посилки - позитивні, то силогізму не буде. Термінами для випадку, [коли перший термін] притаманний [останньому], нехай будуть: здоров'я - жива істота - людина; для випадку, [коли він йому] по притаманний: здоров'я - кінь - людина.

Так само буде ситуація справу і з приватними сіллогіз-40 мами. Справді, коли стверджувальна посилка - два про властиві, все одно, загальна вона чи приватна, ніякого силогізму не буде. Доводиться це подібним же чином і за допомогою тих же термінів, що і раньше4. Коли ж посилка про властиві - негативна, силогізм вийде допомогою звернення, як і в попередніх случаях5. Далі, якщо обидві посилки - 5 негативні, а посилка про те, що не властиво, - загальна, то з самих цих посилок нічого не випливає з необхідністю. Але якщо посилку про можливе прису-щем піддати перетворенню, як у попередніх випадках 6, то силогізм вийде. Якщо ж посилка про властиві частноотріцательних, то силогізму не вийде, все одно, чи буде інша посилка стверджувальній або негативною. Чи не вийде силогізму і 10 в тому випадку, коли обидві посилки - невизначені, все одно, ствердні вони, чи негативні, або приватні. Доводиться це точно так само і за допомогою тих же термінов4.

Розділ дев'ятнадцятий

[Силогізми по другій фігурі, в яких одна посилка - про необхідно притаманному, а інша - про можливе притаманному}

Якщо одна з посилок - про необхідно притаманному, а інша - про можливе притаманному, і при цьому про необхідно притаманному - негативна посилка, то вийде СИЛОГІЗМ не тільки про те, ЩО МОЖЛИВО не властиво, 15 а й про те, що не властиво.

Якщо про необхідно притаманному - стверджувальна посилка, то силогізму не буде. Справді, припустимо, що А необхідно не властиве жодній Б і можливо притаманне всім В. Якщо ж негативну посилку піддати зверненням, то Б [необхідно] НЕ БУДЕ властиве жодній А. Але припущено, що А можливо притаманне всім В. Таким чином, знову виходить через першу фігуру Сіллах-20 Гізмо про те, що Б можливе не властиве жодній В. Але разом з тим ясно і те, що Б не властиво жодному В. Справді, припустимо, що Б притаманне [деяким В]. Отже, якщо А не може бути властиве жодній Б, а Б притаманне деяким В, то А пе може бути притаманне деяким В. Але ж було прийнято, що А можливо притаманне всім В. Таким же обра-25 зом доводиться це і в тому випадку, якщо заперечення віднести до В. Далі, нехай стверджувальна посилка буде про необхідно притаманному, інша ж - про можливе притаманному, і нехай А можливе не властиве жодній Б і необхідно притаманне всім В. При такому ставленні термінів ніякого силогізму не вийде, бо виявляється, що Б необхідно не притаманне В. 30 Справді, нехай А буде біле, то, що позначає Б, - людина, те, що позначає В, - лебідь; в такому випадку біле необхідно притаманне лебедю, але

можливе не властиве жодній людині, а бути людиною необхідно не властиве жодній лебедю. Таким чином, очевидно, що не вийде силогізму про можливе притаманному, бо необхідне, як було сказано не є можливе. Але не вийде силогізму і про необхідно притаманному, бо висновок про необхідно притаманному втекти або з двох посилок про необхідно притаманному, або з однієї, якщо вона негативна 2. Крім того, при таких припущеннях Б може бути притаманне В, бо ніщо не заважає, щоб В було підпорядковане Б, а А можливо притаманне всім Б і необхідно притаманне В, наприклад якщо В буде бодрствующий, Б - жива істота, а те, що позначає А, - рух. Справді, безсонному рух необхідно притаманне, а всякому жпвому суті - можливо притаманне, причому всяке бодрствующее є жива істота. Очевидно, таким чином, що не вийде силогізму і про те, що не властиво, оскільки при такому ставленні термінів висновок буде про необхідно притаманному. Чи не вийде силогізму і при протилежних один одному утверждепіях. Так що тут [взагалі] не вийде ніякого силогізму. Подібним же чином доводиться і в тому випадку, якщо стверджувальна посилка буде переставлена. Якщо ж посилки однорідні і негативні, то завжди виходить силогізм допомогою перетворення посилки про можливе притаманному, як у попередніх случаях3. Справді, припустимо, що А необхідно не притаманне Б і можливо не притаманне В.

Якщо посилки піддати перетворенню, то Б нічого не буде властиве жодній А, а А буде можливо притаманне всім В. В такому випадку виходить перша фігура. Точно так само буде, якщо заперечення віднести до В. Якщо ж обидві посилки - позитивні, то силогізму не буде, бо очевидно, що тут не вийде силогізму ні про те, що не властиво, ні про те, що необхідно не притаманне, так як тут не взята якась негативна посилка - ні про те, що не властиво, HII про те, що необхідно не притаманне. Однак і про те, що можливо не властиво, не вийде силогізму, бо при такому відношенні термінів Б необхідно не притаманне В, як, наприклад, якщо припустити, що А є біле, то, що позначає Б, - лебідь, а В - людина . З протилежних тверджень укладення також не вийде, так як вже було показано4, що Б необхідно не притаманне В. Таким чином, силогізму тут взагалі не виходить.

Подібним же чином буде ситуація справу і з приватними силогізмами. А саме, коли негативна по-25 розсилання - загальна і про необхідно притаманному, завжди вийде силогізм і про те, що можливо притаманне, і про те, що не властиво (доводиться це за допомогою звернення). Коли ж загальної і про необхідно притаманному буде стверджувальна посилка, ніколи силогізму по вийде, що може бути доведено таким же чином, як при загальних силогізмах, і за допомогою тих же термінов5. Чи не буде силогізму і тоді, коли обидві посилки - позитивні, і це доводиться так само, як 30 і раньше168. Коли ж обидві посилки - негативні, а посилка про те, що не властиво, буде спільною і виражає необхідність, то нз самих прппятих посилок не можна вивести висновок про необхідно притаманному; по якщо посилку про можливе притаманному піддати перетворенню, то укладання вийде, як і в попе-35 дущих випадках 7. Якщо ж обидві посилки - невизначені або приватні, то силогізму пе буде. Доводиться це таким же чином і за допомогою тих же термінів 8.

Отже, зі сказаного очевидно, що якщо негативна посилка - загальна і про необхідно притаманному, то завжди виходить силогізм не тільки про те, що мож-40 можна не властиво, ио і про те, що ні притаманне; якщо ж стверджувальна посилка - загальна і про необхідно притаманному, то силогізму ніколи не вийде. Очевидно також і те, що якщо при такому ж відношенні термінів посилки будуть про необхідно притаманному або про властиві, то силогізм і виходить і не отримай-, 19а ється. Ясно і те, що всі ці силогізми недосконалі і що вони стають здійсненими шляхом раніше зазначених фігур.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ вісімнадцятий [Силогізми по другій фігурі, в яких одна посилка - про властиві, а інша - про можливе притаманному] "
 1. Розділ п'ятнадцятий [Силогізми по першій фігурі, в яких одна посилка - про властиві, а інша - про можливе притаманному]
  силогізми будуть досконалими і про можливе притаманному, згідно з наведеним определенію1; якщо ж про можливе притаманному буде посилка, що містить менший термін, то все силогізми будуть недосконалими, а негативні силогізми будуть не про віз-можна притаманному, згідно з визначенням, а про те, що щось необхідно не властиве жодній або притаманне не всім. Справді, якщо щось необхідно не притаманне
 2. ГЛАВА ШОСТА [Доказ по колу в другій фігурі]
  силогізму] негативне, а стверджувальне [положення], як ми бачили , доводиться з двох стверджувальних посилок. Негативне ж [положення] доводиться таким чином: нехай А буде притаманне всім Б і не властиве жодній В; висновком буде, що Б не властиво жодному В. Якщо ж прийняти, що Б притаманне всім А, то А необхідно не властиве жодній І. Виходить як раз друга фігура зі
 3. Розділ одинадцятий [Силогізми по третій фігурі, в яких одна з посилок - про властиві, а інша - про необхідно притаманному]
  силогізмів про властиві з силогізмами про необхідно притаманному] Таким чином, очевидно, що не може бути силогізму про властиві, якщо обидві посилки не про властиві, силогізм ж про необхідно притаманному можливий, якщо хоч одна з посилок буде про необхідно притаманному. Іо в обох випадках, все одно, чи будуть силогізми позитивних чи негативних, одна з посилок повинна бути схожою з
 4. Розділ сімнадцятий [Силогізми по другій фігурі, в яких обидві посилки - про можливе притаманному]
  силогізму, все одно, взяті вони як утвердітельпие або негативні, як загальні або приватні. Коли ж одна посилка висловлює прісущность, а інша - можливість, причому посилка про властиві - стверджувальна, ніколи не «про вийде силогізму. Але якщо посилка про властиві - Общеотріцательное, то завжди вийде силогізм. Точно так само і тоді, коли одна є посилка про необхідно притаманному, а
 5. РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ [Модальність силогізмів]
  силогізм буде різним і що терміни не знаходяться в однаковому відношенні один до одного: вони будуть то необхідно притаманні, то притаманні, то можливо притаманні. С необхідно властивим справа йде приблизно так само, як і з [просто] властивим, так як при однаковому становищі термінів [в посилках] про властиві і необхідно притаманному або притаманному силогізм вийде і не вийде з тим лише
 6. ГЛАВА П'ЯТА [Доказ по колу в першій фігурі]
  силогізм. Наприклад, якщо потрібно було довести, що А притаманне всім В, і це доводилося допомогою Б, а, з іншого боку, доводили б, що А притаманне Б, приймаючи, що А притаманне В, а В притаманне Б, і що таким чином А також притаманне Б, тоді як рапьше брали зворотне - що Б притаманне В. Або якщо пужно довести, що Б притаманне В, приймають, що А притаманне В (це було рапьше висновком) і що Б
 7. Глава тридцята * В
  силогізму, ніж термін. - 185. ? У 25 b 32-35; 26 Ь 34-38; 28 а 10-14. - 186. Розділ тридцять третій * У 47 а 31-35. - 186, Глава тридцять четверта * У 39 а 14-19. - 188. Розділ тридцять п'ятий * ср «Метафізика», 1051 а 24-26. - 189. Глава тридцять шоста 1 Стало бути, міркування ведеться за другій фігурі. - 190. 2 ср «Про софістичних спростування",
 8. Фігури і модуси простого категоричного силогізму
  силогізму, звані фігурами простого категоричного силогізму. Кожна фігура має свої спеціальні правила, хоча ці правила можуть бути отримані строго логічно, як наслідку із загальних правил простого категоричного силогізму. I. Перша фігура характеризується тим, що середній термін (М) грає в ній роль суб'єкта в більшому і предиката у меншому посилці. Перша фігура простого
 9. Глава чотирнадцята
  вісімнадцятого 1 Як у 37 Ь 3-10. - 158. 2 Див 34 b 19-31. - 158. »Як у 37 Ь 24-28. - 158. 4 Посилання на приклади верб 37 b 36-38. - 158. Р Як у 37 Ь 24-28. - 158. в Як в 37 b 32-33. - 159. - Глава дев'ятнадцята * Див 37 а 8-9 і прим. 3 до гол. 17. - 160, 2 Див 30 Ь 18-40. - 160. 8 Кек в 32 а 29 - b 1; 36 а 7-17. - 160. 4 В 38 b 19-20 допомогою постросппя контрпримера, - 5 Як у
 10. Завдання 26-30. Тема «Простий категоричний силогізм».
  Силогізм (ПКС) - це умовивід, в якому обидві посилки і висновок є простими категоричними судженнями. Силогізм від гр. Syllogismos - міркування, що складається з двох суджень (посилок), з яких випливає третє судження - висновок. Приклад 1: М Р Всі адвокати - юристи. S М Петров - адвокат. S Р Значить, Петров - юрист. Структура ПКС: В ПКС розрізняють три терміни: менший, більший і
 11. Завдання 29: Ентимема. Відновити в повний простий категоричний силогізм, і перевірити його.
    силогізм. Розрізняють ентімему з пропущеної більшої посилкою, з пропущеної меншою посилкою і з пропущеним висновком. Судження, складові ентімему, з'єднуються між собою виразами: так як, тому що, бо, оскільки, отже, значить, тому й, а, але, та й т. д. Приклад: Викрадення автомобіля карається законом, так як будь-яка крадіжка карається законом . Рішення: Визначаємо вид ентимеми (з
 12. Глава двадцята 1
    силогізм: (ААВ і ВАБ) z => ААБ. Цим способом легко описати всі випадки, що розглядаються нижче. - 176. 2 Підмет і присудок ув'язнення. - 176. * Див 44 а 12-15. - 179. 1 Т. е. про приведення до неможливого. Див «Перша аналітика» II, гл. 11-14. - 181. 2 Очевидно, окремий випадок докази по підстановці, або заміні (kata metalepsin). Див. прим. 4 до гол. 23. - 181. 3 Див гл.
 13. 3.4. Скорочені, складні і складноскорочені силогізми
    силогізмом існують різні види складних силогізмів. Серед них: полісіллогізм - складні силогізми, що представляють собою такі послідовності певним чином пов'язаних між собою простих категоричних силогізмів, що укладення попереднього служить посилкою наступного. Існують також і складно-скорочені силогізми - смітить і Епіхейрема - результати певних скорочень
 14. ГЛАВА П'ЯТА [Силогізми по другій фігурі]
    силогізм по цій фігурі не може бути жодним чином. Але силогізм тут можливий, все одно, взяті Чи терміни в загальних або не в загальних посилках. Якщо ж терміни взяті в загальних посилках, то силогізм вийде, коли середній термін одного з крайніх всьому притаманний, а іншому зовсім не притаманний, все одно, до якого з крайніх відноситься заперечення. Інакше силогізму ніяк не вийде. Нехай М не
 15. ГЛАВА ТРЕТЯ [Звернення посилок про необхідно притаманному і можливо притаманному]
    силогізм; потім слід говорити про доказательствеО силогізм слід говорити раніше, ніж про доказ, тому що силогізм є щось більш загальне: адже доказ є деякого роду силогізм, але не всякий силогізм - дока-яо зання. Отже, якщо три терміна так отпосятся між собою, що останній термін цілком міститься в середньому, а середній цілком міститься в першому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua