Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Етапи заняття та їх методика

Основними тимчасовими і змістовно відмінними етапами заняття виступають вступний, основний і заключний.

Заняття починаються точно у встановлений розкладом час, і весь склад навчальної групи (за винятком звільнених через хворобу або в надзвичайних випадках особисто старшим начальником) зобов'язаний бути на місці. З пропустили заняття потім проводяться додаткові заняття або даються завдання на самопідготовку з подальшою перевіркою їх виконання.

На вступному етапі заняття проводяться:

- перевірка присутності навчаються за списком і їх зовнішнього вигляду;

- побіжний опитування з'явилися на заняття з утримання попередньої теми, виконання завдань з підготовки до даного заняття (опитування, перегляд підготовлених матеріалів).

Основний етап заняття полягає в:

- оголошенні теми, цілей і завдань заняття; роз'ясненні його значущості;

- розкритті порядку проведення заняття і інструктуванні навчаються про їх завданнях і діях на ньому;

- реалізації наміченого при підготовці змісту, органі-зації та методики.

Заключний етап покликаний підвести підсумки заняття. Він перед-вважає:

- аналіз ступеня досягнення поставленої на занятті цілі і вирішення завдань;

- вказівки на фактори, позитивно позначилися на результаті заняття або заважали (якщо вони були) його якісному проведенню;

- персональне оцінювання успіхів різних навчаються з виразом похвали, схвалення, сумніви, жалю чи критики;

- персональні завдання всім або тільки погано усвоившим зміст заняття для самостійної додаткового опрацювання його і встановлення строків перевірки виконання завдань керівником;

- виставлення поточних або підсумкових оцінок у журналі обліку занять;

- оголошення теми наступного заняття і при необхідності завдань учнем з підготовки до нього.

В основі методики занять на всіх етапах лежать загальні основи навчання з їх виховують і розвивають аспектами. Але є й специфіка, обумовлена тим, що:

- навчаються практичні працівники, вже мають професійну освіту, практичний досвід. Вони нерідко відчувають себе відірваними від роботи і часто не налаштовані на навчання, годину-то очікують від заняття якоїсь реальної допомоги, підказки, корисної для роботи інформації .

Потрібні особливі методичні зусилля керівника занять, щоб включити їх в навчання, викликати інтерес до заняття, залучити й утримати увагу, підвищити активність;

- заняття проводиться, як правило, керівниками молодшого або середньої управлінської ланки, офіцерами, досвідченими фахівцями, які теж сильно завантажені роботою і насилу інколи знаходять достатньо часу для підготовки до заняття. Вони не завжди мають і достатню педагогічну та методичну підготовку. Багато заняття проводяться зазвичай в службових приміщеннях, не завжди придатних для виконання всіх вимог до якості їх проведення;

- навчальна база практичного правоохоронного органу не завжди має криміналістичні кабінети (через обмеженість приміщень їх часто обладнають у підвалах і на горищах, пристосованих під навчальні - «магазин», «житлова кімната», «слідова смуга»), криміналістичний полігон, полігон професійної підготовки, смугу перешкод, спортивний зал або майданчик, тир. У деяких є можливість часом користуватися навчальними класами відомчих освітніх установ, якщо вони є за місцем дислокації правоохоронного органу;

- здійснюється практично спрямована підготовка, що потребує, звичайно, і в збагаченні співробітників знаннями, розширенні кругозору, глибини розуміння, без чого практичні дії не можна довести до висот професіоналізму. Методичне майстерність керівника занять тому повинно відрізнятися підвищеною підготовленістю до формування та удосконалення професійних навичок, умінь і якостей учнів;

- доцільно широко використовувати методи навчальних дій, які припускають використання методичних прийомів постановки та роз'яснення завдань, пояснення порядку виконання дій, розповіді якого навчають про порядок майбутніх дій, призупинення дій, виправлення помилок, зняття нормативів, самоаналізу дій, групового розбору дій, багаторазового повторення дій, збільшення темпу виконання дій, варіювання способів виконання дій, підвищення надійності дій тощо;

- заслуговують самого широкого застосування методичні прийоми навчального моделювання реальних умов: створення зовнішньої картини обстановки, моделювання розумових, вольових, емоційних труднощів; вибір місця, часу та погодних умов; ускладнення спостереження (наприклад, одягання напівпрозорої пов'язки на очі); імітація « виходу з ладу »зв'язки, напарника, керівника, командира; імітація окремих факторів реальної обстановки (вогню, диму, шумів і звуків, небезпеки та ін

), складних умов; нарощування важких умов, варіювання умов та багато іншого;

- у всіх методиках обов'язкове застосування методичних прийомів:

а) виховують - докази, словесного переконання, навіювання, емоційного впливу, вимоги, оцінки, схвалення , засудження, мотивування, переконання на прикладі і особистому досвіді; спонукання до самооцінки і самоаналізу; порівняння, колективної роботи, змагальних відносин, організації надання товариської допомоги відстаючим, спонукання до взаємної підтримки і виручці; прояви керівником справедливості, доброзичливості, демократизму, захопленості заняттям; диференційованого та індивідуального підходу при розподілі завдань на самопідготовку з подальшою перевіркою їх, при наданні індивідуальної допомоги; імітації ситуацій невдачі першої спроби вирішення завдання, підтримки тих, хто відчуває труднощі, авансування довіри і т.д.

Б) розвиваючих - активізації розвиваються якостей (мислення, уваги, пам'яті та ін.), представлення самостійності, спонукання до творчого пошуку рішення навчальної задачі, створення підвищених труднощів, постановки перед проблемою, моделювання ризику і небезпеки , спонукання і вимоги до прояву певних якостей (активності, наполегливості, пильності та ін.); навчання прийомам самоврядування та саморегулювання (наприклад, при спостереженні, при оцінці обстановки, при підготовці та прийнятті рішення); диспути та обговорення в групі, всебічне обгрунтування свого думки навчаними; спільного пошуку правильного висновку, рішення, оцінки; привчання до дії певних факторів і т.п.

Методика конкретного заняття, вирішення тієї чи іншої педагогічної завдання, виду підготовки завжди складається з відбору та компонування різних методів, методичних прийомів, засобів і організаційних заходів. Успіх досягається не окремими методами і прийомами, а саме їх комплексом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етапи заняття та їх методика "
 1. 1.2 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства
  Планування, безперечно, необхідний елемент ефективної діяльності фірми на ринку. Існує кілька підходів до розробки бізнес-плану [1]. Між ними дуже багато спільного, однак окремі розходження все-таки існують. Можливий, зокрема, варіант, характерне схемою (малюнок 1): Малюнок 1 Схема розробки бізнес-плану На перше місце в даному випадку ставиться визначення особистих
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 3. Глава 2.5. Опису моделі робочого місця - фактор підбору кадрів
  Ефективне вирішення проблеми підбору персоналу вимагає розробки науково обгрунтованих моделей робочих місць робітників і службовців, які забезпечують підбір, оцінку і розстановку кадрів на єдиній методологічній основі. У 1989 р. нами запропонований формалізований підхід до опису робочого місця управлінського персоналу. Модель включає 15 елементів, що представляють собою якісні і
 4. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 5. Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
  Розробка концепції моделі робочого місця персоналу, її елементів, характеристик і вагових коефіцієнтів. Розробка типових моделей робочих місць за посадами персоналу. Методика комплексної оцінки персоналу на основі моделі робочого місця в оціночних центрах із залученням фахівців. Технологія роботи з непрацюючим або вивільняються персоналом в центрах зайнятості населення на основі
 6. Проблема молодіжної зайнятості та шляхи її вирішення за допомогою програми «Трамплін» (на прикладі Кемеровського міського центру зайнятості населення).
  Проблема працевлаштування молоді Кузбасу , що становить третину населення працездатного віку, залишається гострою, незважаючи на триваючий процес старіння населення і збільшення серед працюючих осіб старше 50 років, особливо в індустріальному виробництві. Разом з тим, вікові особливості молодіжної групи припускають високу активність, мобільність, відкритість і готовність до сприйняття
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  Технології навчання розуміються в даній книзі як сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання припускає використання технологій
 8. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  Зміна оцінки досягнень учнів виходить з розуміння, що сучасний процес навчання не може бути монооценочним. З одного боку, він повинен припускати оцінку різних досягнень школяра (множинність об'єктів оцінки), з іншого боку, оцінка не може здійснюватися тільки учителем, в процес оцінювання повинні залучатися самі школярі (множинність суб'єктів оцінки).
 9. ЗМІСТ КУРСУ
  Тема 1. Предмет і завдання курсу «Методика викладання філософії». Викладання філософії у вітчизняній вищій школі: історичний екскурс, сучасний стан, перспективи ; соціальна обумовленість процесу філософського просвітництва. Педагогіка, дидактика, методика; види методик: стихійна і свідома, практична і теоретична, загальна і приватна методики. Загальні цілі,
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Предмет і завдання курсу «Методика викладання філософії». 2. Поняття методики; педагогіка, дидактика, методика. 3. Загальні цілі, зміст, методи і засоби навчання у вищій школі. 4. Викладання філософії у вітчизняній вищій школі: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. 5. І. Кант про специфіку філософського знання та особливості навчання філософії. 6.
 11. Науково-дослідне творчість учнів в музичній освіті гімназії 1 № 11 ім. С.П. Дягілєва
  Т.В. Шевцова, вчитель музики Відповідно до федеральної програмою освіти, основне завдання якого полягає у створенні необхідних умов для самореалізації та самовизначенні особистості школяра, здатної вільно орієнтуватися в постійно мінливому соціумі і прагне до самоосвіти, орієнтація на виховання гармонійно - (;; ;) - розвиненою культурної особистості
 12. 1.3. ФРАНЦУЗЬКИЙ структуралізму і «НОВА ФІЛОСОФІЯ»
  Формування «нової філософії» відбувалося в той період, коли структуралізм був одним з провідних напрямків гуманітарних досліджень у Франції, коли були опубліковані основні праці його теоретиків. Ця обставина не могло не вплинути на погляди «нових філософів», які запозичували і піддали глибокої теоретичної переробці деякі методологічні принципи структуралізму.
 13. Поняття про педагогічні технології і методах
  Сьогодні не можна бути педагогічно грамотним фахівцем і вирішувати успішно педагогічні завдання без знання обширного арсеналу педагогічних технологій та вміння користуватися ним. Технології сьогодні є найбільш значущим компонентом у всіх сферах життя суспільства і суспільного розвитку. Досконалі, прогресивні технології - це, образно кажучи, індустрія, спрямована в майбутнє.
 14. Методика формування та вдосконалення професійних навичок
    Ніякої практик не може обійтися без професійних навичок, збагачення їх арсеналу, вдосконалення та підтримки на високому рівні якісного виконання дій. У системі професійної підготовки це, поряд з формуванням професійних умінь, покликане займати провідне місце. До організаційно-методичним заходам забезпечення цього відносяться: збільшення частки практичних
 15. Педагогічні технології в поточному управлінському циклі
    Однією з характерних особливостей поточної управлінської діяльності керівника, начальника, командира внутрішніх військ або органу управління діями є її циклічний характер: відстеження обстановки, виявлення її змін, оцінка їх з точки зору значущості та необхідності управлінського реагування; вивчення змін обстановки, на які необхідно реагувати; підготовка та
 16. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 17. ВСТУП
    Зміцнення законності - одна з найважливіших умов подальшого вдосконалення державності, неухильного розвитку демократії. Важливу роль у дослідженні та розробці проблем боротьби зі злочинністю відіграє криміналістика. Предметом будь-якої науки є закономірності об'єктивної дійсності, які відображаються в різних явища, процеси, фактах. Предметом криміналістики є
 18. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
    Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики. Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики. Методи криміналістики. Місце криміналістики в системі наукових знань. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика. 1. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та ознаки, за
 19. Тема 4. Вчення про сліди (трасології).
    Заняття 1. (4 години). Сліди людини (АНТРОПОСКОПИЯ). Поняття і завдання трасології. Класифікація слідів і механізму їх утворення. Сліди рук, їх класифікація. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. Сліди ніг людини, їх види та значення. Доріжка слідів ніг та її значення. Сліди зубів і нігтів людини, їх види та значення. Можливості експертного дослідження зазначених об'єктів. Сліди
 20. Тема 6. Криміналістичне дослідження документів.
    Заняття 1. Судове почерковедение і судове автороведение. Поняття і наукові основи почерковедческого дослідження. Поняття листи. Ідентифікаційні ознаки письма. Властивості почерку. Загальні і приватні ознаки почерку. Можливості та методика виробництва почеркознавчої експертизи. Властивості письмовій мові. Загальні і приватні ознаки письмової мови. Авторознавча експертиза: підготовка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua