Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

Філософія пізнань. Специфіка медичних пізнань

Пізнання - це складний процес, пов'язаний з діяльністю мозку. Цей процес включає відображення органами чуття навколишньої дійсності, відбір того, що цікавить пізнає суб'єкта в даний момент, а також синтезування отриманої та відібраної інформації. Дослідження лікарів показали, що людині недостатньо повернути зір, щоб він бачив, хворого треба навчити бачити і на це навчання йдуть не дні, а місяці й роки. Чому це відбувається? Тому, що дивляться очі, слухають вуха, а бачить і чує мозок. З раннього дитинства ми вчимося пізнавати світ, але при цьому нас не цікавить сам процес пізнання. З віком ми долучаємося до науки, стикаємося з помилками пізнання, з помилками, а то і з відвертою брехнею. Нас починає цікавити, як і в силу чого це відбувається. Відповідь, хоча б частковий, дає на ці питання вивчення проблеми пізнання. Якби людина сама, поодинці, спробував пізнати всі, то у нього не вистачило б ні часу, ні сил, ні енергії. Тому люди в процесі пізнання діють спільно. Але в цій колективній діяльності людині необхідно розуміння тих, хто працював до нього, разом з ним, а також і те, щоб його зрозуміли ті, хто прийде йому на зміну. Тому, поряд з пізнанням, розуміння є пізнавальною проблемою. Пізнання і розуміння носять загальний характер, а тому про будь-якої особливої їх значимості для медичної практики говорити не варто, хоча в методах наукового пізнання медицина, як і будь-яка специфічна галузь науки, має свої особливості. Для кращого засвоєння змісту даної теми бажано усвідомити ключові поняття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФІЛОСОФІЯ ПОЗНАНЬ. СПЕЦИФІКА МЕДИЧНОГО ПОЗНАНЬ "
 1. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 2. 6.2. Предметне поле теорії соціальної роботи
  Теоретичні моделі дають можливість виявити закономірності науки, тобто стійкі зв'язки, що зумовлюють характер взаємодії конкретних явищ і процесів. У соціальній роботі вони проявляються в процесі її здійснення в суспільстві і його підсистемах у вигляді повторюваних зв'язків у сфері суб'єктно-об'єктних відносин. Більшість фахівців виділяють дві основні групи закономірностей.
 3. 3. систематизує роль філософії у світогляді лікаря
  Соціально-політичні реформи останнього десятиліття поставили все гуманітарне знання, в тому числі і філософію, на узбіччя суспільного розвитку. Н.А. Бердяєв виявився прав не тільки щодо філософії свого часу, а й положення філософської думки в Росії протягом усього XX століття. Він зазначав, що «воістину трагічно становище філософа. Його майже ніхто не любить. Протягом всієї
 4. 2. Взаємозв'язок природничо-наукового і гуманітарно-психологічного знання у світогляді лікаря
  Світогляд лікаря включає три найважливіших елементи: природничо-науковий, громадський і власне індивідуально-людський (психологічний). Від повноти і глибини переосмислення лікарем сучасної наукової картини світу багато в чому залежить його світоглядна ціннісна орієнтація, ідеали професійної діяльності, відчуття і розуміння сенсу життя, багато інших елементів
 5. 5. Біоетика - нова ідеологія охорони здоров'я
  У 1972 р. ВООЗ визначила, що лікар - це особа, яка, будучи прийнято в установленому порядку до медичної школи, належним чином визнану в країні, в якій вона знаходиться, успішно завершило приписаний курс медичних наук і отримало кваліфікацію , що дає юридичне право на медичну практику (включаючи профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію) з відправленням незалежних
 6. 5. Становлення особистості лікаря
  Формування, як і руйнування, особистості не відбувається саме по собі. Розвиток особистості відбувається протягом усього життя, але її фундамент закладається в період молодості. С.Н. Іконникова виводить цікаву залежність: чим напруженіше старт у діяльності, чим значніше енергія, укладена в молодості, тим успішніше діяльність в наступні періоди життя. При цьому важливо брати до уваги
 7. 3. Медицина в системі культури. Культура особистості лікаря
  Незважаючи на складність визначення самого поняття культури, її реальне існування може бути представлено в єдності трьох «іпостасей», модальностей. Насамперед, культура являє собою сукупність внутрішніх якостей людини - потреб, здібностей, умінь, завдяки яким він формує знання, ціннісні установки, ідеали. По-друге, правомірно говорити про про-
 8. 2. Сутність, структура і функції свідомості
  Матеріалістична концепція розглядає свідомість у зв'язку з відображенням, що допомагає розкрити його сутність і передумови виникнення. Одним з атрибутивних властивостей матерії є відображення, під яким розуміється процес і результат взаємодії, здатність матеріальних об'єктів відтворювати в своїй структурі особливості інших об'єктів, зберігати сліди їх впливів. Властивість
 9. 1.Поіск в галузі методології
  Зміни, відбуваються у світі і в нашій країні, політичні пристрасті і турботи повсякденного буття не тільки не послабили інтерес до історії, а навпаки, призвели до ще більш гострого сприйняття минулого. Це закономірно. На початку XX в. Н.А. Бердяєв зазначав, що « історичні катастрофи і переломи ... завжди мали у своєму розпорядженні до роздумів в області філософії історії, до спроб осмислити історичний
 10. ВСТУП
  Зміцнення законності - одна з найважливіших умов подальшого вдосконалення державності, неухильного розвитку демократії. Важливу роль у дослідженні та розробці проблем боротьби зі злочинністю відіграє криміналістика. Предметом будь-якої науки є закономірності об'єктивної дійсності, які відображаються в різних явища, процеси, фактах. Предметом криміналістики є
 11. § 9. Основні питання причинності в теорії російського кримінального права
  Питання про причинного зв'язку в конкретній кримінальній справі виникає не так вже й часто, оскільки зазвичай причинний зв'язок проявляється безпосередньо, тобто буває очевидною. Однак з вторгненням кримінального права в сферу технічного прогресу, екології, безпеки використання природних ресурсів, хімічних речовин, транспорту та інші сфери людської життєдіяльності, практичні проблеми
 12. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  Соціальні норми первісного суспільства . Регулятивна роль міфів, обрядів, ритуалів. Перехід від мононорм присвоює економіки до правових і моральних норм виробляє економіки. Закономірності виникнення права. Його ознаки. Функції права в ранньокласових суспільствах. Общесоциальное і класове в змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в
 13. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  Поняття пристрої государ-ства. Форма правління. Розділення і об'єднання влади, функцій і праці з державного управління. Законодавча, виконавча , судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як
 14. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  Поняття, зміст і ознаки функції держави. Общесоциальное, класове і національне у функціях держави. «Вічні питання» життя суспільства і функції держави. Еволюція функцій держави. Класифікація функцій. Структура держави, що забезпечує виконання функцій. Система органів держави. Державний апарат. Бюрократія і функції держави. Функції держави,
 15. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави . Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 16. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua