Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Підготовка вчителя до уроку

Творчо працює педагог готується до кожного уроку завжди; спричиняє систему свої знання з теми , пристосовуючи їх до конкретного складу учнів та

328

умовам праці. Підготовка вчителя до уроку - творчий індивідуальний процес. Напередодні вчитель:

- ще раз перегляне навчальну програму і визначить місце даного уроку в структурі навчального предмета;

- досліджує матеріал у підручнику на відповідність вимогам програми, можливостям школярів, конкретних умов. Вивчить альтернативну і додаткову літературу;

- ознайомиться з новими методичними ідеями. Подумає, обережно зважить і ризикне застосувати новий прийом, оригінальне технологічне рішення, більш доцільну, ніж у нього, схему уроку;

- подбає про повноту дидактичних засобів майбутнього уроку. Викине застарілі або побляклі таблиці, скрупульозно перевірить комплекти роздаткових матеріалів, справність технічних засобів навчання;

- проаналізує наявні в його розпорядженні методи і прийоми роботи, вибере оптимальні і в найкращому поєднанні;

- прискіпливо розпланує свій урок по хвилинах в кожному класі, встановить-де робота буде виконуватися під керівництвом вчителя, де і коли діти будуть виконувати самостійні завдання;

- подумки уявить собі свій клас під час завтрашнього уроку: що робитимуть діти, де вони відчують труднощі, в який момент настане втома і доведеться зробити физкультпаузу;

- подумає, як полегшити дітям труднощі пізнавального праці;

- зважить виховні можливості досліджуваного матеріалу, знайде можливість органічно вплести в канву уроку рішення виховних завдань;

- подумає, як здійснити особистісно-орієнтоване навчання і виховання;

- складе звичайний план або ширший, з викладенням змісту - план-конспект уроку.

Урок в малокомплектній школі проводиться за одним загальним для класу-комплекту планом. Тому для його структури характерні не етапи уроку, а переходи: «з учителем - самостійно», «самостійно - з учителем». У поурочних планах вчителя малокомплектної школи з'являються графи «робота з учителем» і «самостійна робота». За ними - великі відрізки уроку, які повинні бути ретельно спроектовані. Учитель повинен добре розуміти логіку навчального процесу, щоб передбачати, де виникнуть труднощі і де йому буде необхідно підключитися до роботи; виділить так звані «зони особливої педагогічної уваги».

Наводимо приблизну схему планування уроку для комплекту з двох класів.

329

План уроку для комплекту 1-3

1 клас

3 клас

Тема

визначається окремо і чітко для кожного класу.

Ланцюг

ставиться для кожного класу в готельний. Формулюються кокретного завдання.

Хід уроку

розподіляється час роботи з кожним класом (у хвилинах) за двома напрямками; з учителем самостійно

физкультпаузу планується в потрібному місці уроку для обох класів

(3 хв)

Завдання додому. Інструктування (не менше 3 хв для кожного класу).

У цьому плані реалізовані наступні ідеї. Урок в 1 класі, як відомо, триває не більше 35 хв. З них 1-2 хв підуть на організацію роботи, 3-4 хв - на физкультпаузу. Залишається 30 хв чистого часу, який недоцільно ділити на маленькі відрізки. Дослідним шляхом встановлено, що етапи уроку в молодшій малокомплектній школі не повинні бути коротше 5 хв. Значить, максимально може бути виділено шість етапів. Але вчитель виділить їх стільки, скільки вважатиме за необхідне, аби не більше максимально допустимої кількості. У другому півріччі, коли рівень першокласників підвищиться, кількість етапів зменшиться

до 4-5.

Складніше спроектувати урок для комплекту, коли в обох класах, наприклад, потрібно вирішувати завдання. Тут доведеться врахувати, що першокласники ще не вміють записувати умови задач, повільно втягуються в роботу, а тому не встигають вирішити завдання у встановлений час. Потрібно передбачати і поява помилок. Учитель, скажімо, засумнівається, що всі діти з першого разу правильно зрозуміють умову задачі і почнуть виконувати потрібні дії. Тому, проектуючи урок, учитель передбачає, що йому буде необхідно: 1) підібрати більш складні завдання для іншого класу, 2) підготувати учнів 1 класу до сприйняття і самостійного вирішення завдання; 3) скласти інструкції, що виключають появу помилок.

Частина уроків у класах-комплектах може мати загальні етапи, коли всі учні виконують одну й ту ж роботу - слухають пояснення вчителя, грають, виконують завдання. Наприклад:

330

1 клас 2 клас 3 клас

Самостійна робота під керівництвом вчителя

Робота з учителем

Самостійна робота

Самостійна робота

Робота з учителем

Само сто яте л ьиая робота

Самостійна робота під керівництвом вчителя

На уроках мови загальні етапи можуть бути присвячені роботі з картиною, малюнком або кадрами діафільму; коментуванню; творчим завданням; різних видів граматичного розбору.

На уроках математики - усного рахунку, складання завдань з однаковими даними, вирішення завдань (на швидкість, кмітливість і т.д.). На уроках природознавства - роботі з щоденниками спостережень, перегляду фрагментів кінофільму і т.д.

У деяких випадках вчителі можуть проводити так звані однотемних уроки, тобто в програмах окремі теми повторюються, доповнюються від класу до класу новими відомостями; для них розробляється спеціальна методика вивчення, по них проводяться грунтовні уроки, насичені наочністю, технічними засобами, на них діти можуть міркувати вголос, слухати, порівнювати відповіді товаришів.

Уроки фізкультури, музики і співу проводяться для всього класу-комплекту, хоча їх теми не завжди збігаються. Але якщо вчитель піклується про здоров'я, розвитку емоцій і почуттів школярів, їх естетичної культури, великого значення це не має. На порядку денному методичних досліджень розробка «наскрізних» тим, які пронизують всі програми початкової малокомплектної школи.

Додаткові можливості для активізації навчання представляють однотемних уроки читання. Як правило, це уроки-узагальнення в кінці чверті або півріччя. Можна, наприклад, провести урок-ранок для всіх класів на тему «Книга - найкращий друг». Його мета - сприяти осмисленню і узагальненню знань, умінь, розвивати інтерес до самостійного читання книг, пошуку додаткових джерел інформації. Однотемних можуть бути уроки, присвячені написання викладів, творів. На однотемних уроках математики з'являється можливість організувати і деякі загальні етапи. Наприклад, усний рахунок, пошук невідомих компонентів, складання задач за заданими умовами з подальшим їх окремим рішенням по класах. Якщо в бесіді бере участь не 4-5, а 10-12 дітей, то: а) процеси взаємонавчання йдуть набагато інтенсивніше, б) вчитель може цікавіше і різноманітніше формулювати питання; в) повніше використовується наочність; г) стимулюється мислення дітей; д) розвивається здатність викладати свої думки вголос перед класом.

331

Отже, підготовка вчителя до уроку містить ряд обов'язкових вимог, які повинні виконуватися. Учитель готує план уроку, де чітко по хвилинах розписує роботу під своїм керівництвом в одному класі, самостійну - в іншому. Практикуються однотемних уроки і уроки із загальними етапами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підготовка вчителя до уроку "
 1. Підготовка уроку
  підготовки і майстерність проведення. Погано спланований, недостатньо продуманий, поспішно спроектований, що не відповідає можливостям учнів урок якісним бути не може. Підготовка уроку - це розробка комплексу заходів, вибір такої організації навчально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах забезпечує найвищий кінцевий результат. У підготовці вчителя
 2. ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
  підготовки нестандартного уроку; - вміти розкривати прояви співробітництва та співтворчості вчителя і учнів в процесі підготовки та проведення нестандартного уроку. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ I. Завдання для обов'язкового виконання 1. Розгляньте причини появи в шкільній практиці нестандартних форм організації уроку. 2.
 3. Додаткова література: 1.
  Підготовки / / Вища освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2. Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4. Ємельянов Ю.Н. Активне соціально-педагогічне
 4. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  підготовки до організації діалогового спілкування в процесі
 5. Глава 4 Розвиток професійно -особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  підготовки в
 6. Запитання і завдання для самоконтролю
  підготовки вчителя до уроку. 7. На що вчителю слід звертати увагу при аналізі та самоаналізі уроку? 8. Назвіть основні фактори, що визначають емоційну атмосферу уроку. 9. Яку дидактичну роль відіграють уроки-семінари та їх різновиди в системі уроків по темі? 10. Дайте характеристику системи уроків по темі і визначте її функції в активізації навчання школярів. 11.
 7. § 1. Поняття про педагогічної професії, педагогічної діяльності
  підготовки, досвіду роботи. Педагог - особа, що веде викладацьку або виховну роботу (вчитель, вихователь, викладач, доцент, професор та ін.) Виникнення педагогічної професії має об'єктивно осно-ванно необхідністю передачі суспільного досвіду новим поколінням. Суспільство не могло б розвиватися, якби молоде покоління не мало можливості творчого
 8. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в соціально- освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний
 9. ЗАНЯТТЯ № 9 ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ
  підготовки; д) постійне взаимообучение; е) застосування різних видів і форм пізнавальної діяльності учнів. 4. Поміркуйте над питаннями: - Чому протягом кількох століть в школах панує класно-урочна система? У чому її сильні і слабкі сторони? - Як ви оцінюєте класно-урочну систему з точки зору її
 10. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
  підготовки окремих категорій фахівців. В освітніх установах початкової та середньої професійної освіти основною формою навчання у педагогічному процесі є урок, різновиди і методи проведення якого представлені в табл. 8.9. Таблиця 8.9 Різновиди уроку і методи його проведення Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх
 11. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  підготовки студентів-майбутніх учителів до гуманістично -орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Психологічний аналіз процесу інформаційно-комунікативної взаємодії студентів педвузу з авторами освітніх текстів. 2. Розвиток у студентів-майбутніх вчителів творчих здібностей до проблемно-діалогове спілкування з авторами
 12. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
  підготовки та перепідготовки вчителів, вихователів і наставників, чим забезпечується розвиток їх творчих і педагогічних здібностей. До них відносяться: уміння підібрати найбільш ємний і яскравий матеріал для уроку, продумувати чітку його структуру виходячи з обсягу майбутньої роботи, можливостей дітей і своїх власних, володіння готовністю до зміни структури, стратегії та тактики занять
 13. Підготовка уроку
  підготовки і майстерність проведення. Погано спланований, недостатньо продуманий, поспішно спроектований і не узгоджений з можливостями учнів 532 урок якісним бути не може. Підготовка уроку - це розробка комплексу заходів, вибір такої організації навчально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах забезпечує найвищий кінцевий результат.
 14. § 3. Сучасні вимоги до уроку
    вчителя з учнями, вимоги співробітництва, санітарно-гігієнічні, етичні і т.д. ТЕСТ Виберіть правильний варіант відповіді 1. Дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу, яка пов'язана з кількістю учнів, що навчаються, часом і місцем, а також порядком його існування, - це: a) спосіб; с) умова;
 15. Література для самостійної роботи
    учителями. М, 1970. Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою. М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною школою. М., 1992. Керівництво навчальним процесом. М,
 16. ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА
    підготовці до наступного заняття. Література 1. Голуб, Б.А. Основи загальної дидактики / Б.А. Голуб. - М., 1999. - С. 65-79. 2. Жук, О.Л. Педагогіка / О.Л. Жук. - Мн., 2003. - С. 226-233. 3. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004. - С. 335-343. 4. Кухарев Н.В. На шляху до професійного досконалості / Н.В. Кухарев.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua