загрузка...

трусы для полных
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
СОДЕРЖАНИЕ:
В. В. Бедь. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 2004

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

ВСТУП
І. Загальна частина
Розділ 1 ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНО ПСИХОЛОГІ
§ 1. Предмет ізавдання юридичної психології
§ 2. Історія розвитку юридичної психології2
§ 3. Система юридичної психології
Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ основи І МЕТОДИ ЮРИДИЧНО ПСИХОЛОГІ
§ 1. Методологічні принципи в юридичній психології
§ 2. Методи пізнання в юридичній психології
§3. Методи психологічного впливу на особистість
§ 1. Поняття про психіку ісвідомість особистості
§ 2. Психічні процеси
§3. Психічні властивостіособистості
§ 4. Психічністаниособистості
§ Б.Соціально-психологічніаспекти юридичної діяльності
II. Особлива частина
Розділ 4 ПРАВОВА ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Правова соціалізація
§ 2. Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості
§ 3. Психологічніумовидієвостіправових норм
Розділ 5 КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
§1. Поняттяособистостізлочинця ітипологіязлочинців
§ 2. Соціально-демографічна характеристика особистостізлочинця
§ 3. Психологія неповнолітніхзлочинців
§ 4. Психологіяорганізованоїзлочинності
Розділ 6 психологія злочинного діяння
§ 1. Психологічні причинизлочинної поведінки
§ 2. Психологічна структура злочинного діяння
§ 3. Психологічні наслідкискоєногозлочину
Розділ 7 ПСИХОЛОГІЯ слідчих дій
§ 1. Психологіяогляду місця події
§ 2. Психологіяобшукуі вилучення
§ 3. Психологія впізнання
§ 4. Відтворенняобстановки іобставин події
§5. Психологія перевірки свідчень на місці
§6. Судово-психологічна експертиза
Розділ 8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ
§ 1. Психологіяформування показань
§2. Психологіядопиту потерпілого
§3. Психологіядопиту підозрюваного іобвинуваченого
§4. Психологіядопиту свідків
§5. Психологічніособливості допиту неповнолітніх
§6. Психологіяочної ставки
Розділ 9 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО діяльності (у кримінальних справах)
§ 1. Психологічна характеристика судової діяльності(при розгляді кримінальних справ)
§2. Психологіясудді
§3. Психологічні особливостісудового допиту
§4. Психологіясудових суперечок і винесення вироку
Розділ 10 ПСИХОЛОГІЯ діяльності ПРОКУРОРА Й АДВОКАТА (у кримінальних справах)
§ 1. Психологія прокурорської діяльності
§2. Психологічніособливостідіяльностіадвоката
§3. Психологічніаспекти відносинадвоката і прокуроравсуді
§4. Судова етика в діяльності прокурора й адвоката
Розділ 11 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО ПРОМОВИ
§ 1. Загальна характеристика психологічних засобів мови юриста
§2. Психотехніка судової промови
§3. Психологічніособливості промовисудді, прокурорайадвокатавсуді
Розділ 12 Цивільне право регулює основні економічні й особистіші відносини. Об'єктами цивільних правовідносин є засоби виробництва, предмети споживання, нерухоме майно й інші матеріальні блага, права особистості, її свобода, честь і гідність. Беручи участь у суспільному виробництві, розподілі, обміні й споживанні, переслідуючи ті або інші життєві цілі, люди здійснюють визначену взаємодію один з одним, вступають у стосунки співпраці або конфронтації, виявляють свої емоційно-вольові особливості. Тобто вся сукупність соціальних відносин між членами суспільства виявляється в сфері цивільних правовідносин. І коли порушуються особисті права людини як у сфері майнових, так ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
§ І.Деякі психологічні питанняцивільно-правового регулюванняусферіекономіки
§2. Психологічна характеристика цивільного процесу
§3. Психологічніособливостідіяльності господарськогосуду
Розділ 13 ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ І СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
§ 1. Психологічна консультація в кримінальному процесі
§2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
§3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві
Розділ 14 ВИПРАВНА (ПЕНІТЕНЦІАРНА) ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Психологіязасудженого, завдання іумови ресоціалізації
§2. Психологічніаспекти організації життєдіяльностізасуджених
§3. Методи вивчення особистостізасудженого і психологічного впливу на нього впроцесі перевиховання
висновки
ДОДАТКИ
СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
Судова психіатрія:
  1. Яковлева Н.Г.. Возрастная невменяемость: теоретические проблемы и практика применения ч. 3 ст. 20 УК РФ 2001 - 2001 год
загрузка...
загрузка...
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи