Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Мета, завдання, види і зміст професійно-психологічної підготовки

Підготувати детектива, поліцейського, слідчого, суддю до успішного подолання труднощів своєї діяльності намагалися здавна. Ідеї ??психологічної підготовки з'явилися в нашій країні на рубежі 60-х років минулого сторіччя. Спочатку в правоохоронних органах стали копіювати підготовку, проведену у військових частинах, і лише в 80-х роках була розроблена адаптована до їх специфіки концепція176, яка потім підтвердила свою життєздатність. Встановлено, що молодий фахівець, що пройшов повний курс професійно-психологічної підготовки, за 4-6 місяців досягає рівня відповідної грані майстерності, яка без підготовки, стихійно, шляхом проб і помилок, на основі уроків (найчастіше гірких) правоохоронної діяльності виникає у практика лише через 8-10 років. В умовах плинності кадрів у правоохоронних органах важко недооцінити цей факт.

Професійно-психологічна підготовка - особливий вид професійної підготовки. Її метою виступає практична підготовка співробітників правоохоронних органів до успішної професійної діяльності в складних за своїми об'єктивними, психологічним та педагогічним особливостям умовах. До таких умов найчастіше відносяться: деякі метеорологічні та стихійні, ніч і темрява, умови місцевості, особливості будівель і об'єктів (у яких доводиться проводити затримання, обеззброювати злочинців), деякі особливості обстановки (раптовість виникнення, несподіванка, неясність, швидка мінливість і ін

), неправомірні дії правопорушників, застосування ними зброї, припинення багатьох видів правопорушень, умови протидії та конфліктного спілкування, психологічні та педагогічні особливості громадян, з якими доводиться мати справу, їх стану (збудженість, істеричність, ворожість , агресивність, неосудність і пр.), хитрість, скритність, брехливість, недостатній рівень інтелекту, правової обізнаності, вихованості частині їх, що викликає і провокує поведінку, а також психологічні стани самих співробітників (втома, збудженість, гнів, ненависть, тривожність, гостре почуття відповідальності, розслабленість, ослаблена пильність, знижена мобилизованность та ін.)

До основних завдань професійно-психологічної підготовки відносяться:

- озброєння співробітників психологічними знаннями в обсязі, що забезпечує розуміння ними труднощів правоохоронної діяльності в екстремальних умовах, їх виявлення, аналізу, врахування при прийнятті рішень та виконанні професійних дій;

- розвиток професійно-психологічної орієнтованості співробітників - стійкої установки їх на облік і грамотне подолання психологічних труднощів правоохоронної діяльності;

- формування професійно-психологічних умінь і навичок;

- професійний розвиток необхідних для успішних дій психологічних якостей;

- розвиток і зміцнення професійно-психологічної стійкості;

- психологічна гарт (підвищення надійності) найважливіших професійних навичок і вмінь, що забезпечує їх найкраще прояв у важких умовах.

Професійно-психологічна підготовки націлена на прикладне навчання, не тільки на формування знань з юридичної психології, а й практичне їх застосування, розвиток професійних якостей. Такий підхід до неї визначає особливості відбору змісту, форм, методів, забезпечення та ін

Фахівці різних правоохоронних органів, поряд з наявністю спільного в їх роботі, стикаються і з різними психологічними труднощами, пов'язаними зі специфікою завдань і умов саме їх діяльності. Тому необхідні різні види професійно-психологічної підготовки, що класифікуються за спеціальностями (професійно-психологічна підготовка оперативних працівників, слідчих, прокурорських працівників, митників, інспекторів податкової поліції, особового складу ОМОН та ін), за специфікою завдань та умов їх виконання (професійно-психологічна підготовка до затримання озброєного правопорушника, до дій вночі, при надзвичайних обставинах, до спілкування, до роботи з різними категоріями громадян), за категоріями персоналу (професійно-психологічна підготовка рядового, начальницького складів). Вони мають відмінності за змістом, методикою, забезпеченню.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мета, завдання, види і зміст професійно-психологічної підготовки "
 1. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  меті організувати необхідну поведінку в процесах приготування їжі, будівництва осель, розпалювання багать і підтримки вогню, виготовлення знарядь, засобів пересування, наприклад човнів. Проте всі ці способи регулювання не були спрямовані на зміну природних умов і виділення людини з природи, а забезпечували лише найбільш ефективні форми привласнення предметів природи і їх
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  мету суспільно-політичного розвитку Росії, форму державної організації російського суспільства, знову закликають до здійснення формули «вся влада Радам». Вже це одне зобов'язує теорію держави і права, звичайно, спираючись на сучасний рівень політико-правового знання, приділити певну увагу своєрідності Російської держави в XX столітті. Занадто багато чого - і позитивне, і
 3. ГЛОСАРІЙ
  метою збору інформації для складання посадової інструкції та ін.) До початку складання будь анкети слід чітко сформулювати мету дослідження. Анкетування - соціологічний метод отримання інформації про психологічної реакції населення на (економічні) новації за допомогою анкети. Анкетування працівників - письмовий заочний опитування працівників з метою вивчення їх думки і оцінок тих
 4. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  мета (програма), структура, процес ( алгоритм) і якість (ефективність) функціонування. У рамках даної концепції поняття «якість освіти» видається не просто якимось абстрактним, не вимірюється змістом, властивим предметно-змістовному підходу. Це функціонально пов'язана з усіма параметрами системи і вимірювана (диагностируемая) характеристика функціонування
 5. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  мета; співвідносити поставлену мету та умови її досягнення; будувати програму дій відповідно з власними можливостями; розрізняти види відповідальності всередині власної навчальної роботи. Крім того, проект як «форма» роботи вимагає оформлення результатів (продукту) для пред'явлення його оточуючим. Відповідно виникає необхідність використовувати предметні знання як
 6. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  мета (загальна чи спеціальна), вхідний рівень, плановані результати навчання (знання, вміння, елементи поведінки ), зміст (контекст, методи та форми навчання, процедури оцінки). Така система надає учням самостійний вибір індивідуального темпу просування по програмі і саморегуляцію навчальних досягнень. У даній книзі використовується розуміння модуля як самостійної
 7. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  метою надання допомоги у подоланні виявлених труднощів. Надання педагогічної підтримки школярів сприяють різні методики педагогічної діагностики: карти спостережень, карти діагностичного відстеження, педагогічні тести, запитальники (з вибором завдань), ситуаційні задачі, творчі книжки, книги досягнень класу і школи, шотландський атестат, профіль умінь і ін
 8. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  метою якої є навчання вчителів і управлінців освіти інформаційним технологіям. У Санкт-Петербурзі регіональної молодіжної громадською організацією розвитку інформаційних технологій була створена Відкрита лабораторія (http://openlab.spb.osi.ru), яка надає можливість всім бажаючим отримати базові теоретичні знання в області веб-технологій та спробувати створити
 9. Лекція 2 визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
  метою стало не тільки співіснування з радянською владою, а й фундаментальна зміна радянської системи. Засобом досягнення мети ставала економічна війна проти Радянського Союзов2. І у Рейгана були певні підстави розраховувати на перемогу. Серед них я б виділив два: перший - зниження динамізму економічного розвитку, не відбувся переклад радянської економіки на шлях
 10. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  метою роботи кафедри математики та інформатики є вдосконалення професійної майстерності та професійної культури вчителя для здійснення розвитку особистості учнів при навчанні математики. Мета навчання математики: - досягнення виховних цілей при вивченні математики, що відносяться до інтелектуальної діяльності і формуванню характеру. Це зводиться до процесів
 11. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  мета освіти - індивідуальність як концентроване вираження людської сутності: унікальна і духовно самоопределившаяся особистість, що усвідомлює і практично реалізує своє визнання і призначення у різних видах і сферах соціально-культурної практики. Отже, освітній пласт в системі педагогічної діяльності (і особливо в школі) є визначальним
 12. Основні елементи педагогічної системи
  мета близька і зрозуміла: забезпечити засвоєння людиною системи знань, прищепити їй необхідні навички та вміння, формувати і розвивати особистісні якості, психологічно готувати до життя, трудової, професійної діяльності. Учень, працівник тим часом зазвичай живе сьогоднішнім днем, майбутнє для нього представляється досить віддаленим. Тому слід враховувати нагальні потреби
 13. Загальна характеристика видів виховання
  мета - допомогти співробітникам у виборі своєї життєвої та професійної позиції по відношенню до російського суспільству і державі, їх проблемам та особистій участі в їх вирішенні. Завданнями суспільно-державного виховання співробітників є: - формування поглядів і переконань з питань життя російського суспільства, завдань і шляхів вдосконалення життя росіян; -
 14. Характеристика дітей та сімей групи ризику і робота з ними
  завдання надання комплексних заходів соціально-правової, медико-психолого-педагогічної допомоги і підтримки дітям та сім'ям групи ризику, здійснюваних державою на міжвідомчому рівні. До групи ризику належать діти і підлітки, у яких в силу несприятливих психофізіологічних особливостей або в силу несприятливих умов виховання утруднений процес нормальної соціалізації та соціальної
 15. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  метою, в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Мета законодавця очевидна - забезпечення найбільш ефективного захисту прав осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Одна з об'єктивних причин - скасування органів державного та відомчого арбітражу, які розглядали господарські спори між організаціями. Ця категорія справ могла бути передана в
 16. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  метою «захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення агресії проти неї або її союзників », держава зацікавлена ??у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення виконання цієї мети. Умови договору (контракту) викладені в законі« Про військовий обов'язок і військову службу »розділ V« Надходження громадян на військову службу за
 17. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  мета вирівняти економічний і науково-технічний потенціал держав, що входять в нього, об'єднати зусилля цих держав для досягнення глобальних цілей , спростити митні, візові та інші бар'єри (аж до їх скасування) і т.д. Треба підкреслити, що не слід федеративні і міждержавні об'єднання - конфедеративні, співдружні форми - розуміти догматично. В реальному житті ці
 18. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  метою, а, можливо, і без неї замислило, задумало, здійснює щось могутнє і зовнішнє по відношенню до людини. А якщо уявити, що свобода волі людини нічим не обмежена, нічим не детермінована, то який же тоді свавілля, який егоцентризм, яке пошкодження вдач пануватимуть у суспільному житті. Словом, міцний горішок - і не тільки по частині юридичної відповідальності, -
 19. Глава одинадцята . СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  метою їх упорядкування, стабілізації або соціально необхідного розвитку. моністичну розуміння права має тривалу історію. Під назвою нормативистской теорії це розуміння то визнавалося, то зазнавало критики, але тим не менше пронесло через століття саме основне - підхід до права як цілісного соціального інституту, що має нормативно-регулятивну соціально корисну природу.
 20.  Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
    мета, призначення норми. Соціологічна структура розкривається при тлумаченні норми права, в процесі її реалізації. Норма права завжди «упакована» в словесну оболонку, граматичні форми, затвердження, судження, визначення, поняття і т.д. І виділити її з різних словесних форм, чітко сформулювати - велика наукова і прикладна задача. Теорія права допомагає цьому процесу, розглядаючи