загрузка...

трусы для полных
Cоциальная психология / Детская психология общения / Детский аутизм / Історія психологии / Клиническая психология / Коммуникации и общение / Логопсихология / Мотивации человека / Общая психология (теория) / Популярная психология / Практическая психология / Психологическое консультирование / Психологія в образовании / Психологія менеджмента / Психологія педагогической деятельности / Психологія развития и возрастная психология / Психотерапия / Семейная психология / Специальная психология / Экстремальная психология / Юридическая психология
СОДЕРЖАНИЕ:
Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: іл. - Бібліогр.: с., 2003

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судці, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

ВСТУП
І. Загальна частина Розділ 1
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНО ПСИХОЛОГІ
§ 1. Предмет і завдання юридичної психології
§ 2. Історія розвитку юридичної психології10
§ 3. Система юридичної психології
Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ основи І МЕТОДИ ЮРИДИЧНО психологі
§ 1. Методологічні принципи в юридичній психології
§ 2. Методи пізнання в юридичній психології
§3. Методи психологічного впливу на особистість
Розділ 3 ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІ 36
§ 1. Поняття про психіку і свідомість особистості
§ 2. Психічні процеси
§3. Психічні властивості особистості
§ 4. Психічністаниособистості
§ 5.Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності
Соціально-психологічні особливості роботи юриста
Встановлення психологічного контакту у спілкуванні
Вивчення і оцінка особистості, яка цікавить юриста
II. Особлива частина
Розділ 4 ПРАВОВА ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Правова соціалізація
§ 2. Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості
§ 3. Психологічні умови дієвості правових норм
Розділ 5 КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Поняттяособистостізлочинця і типологія злочинців
§ 2. Соціально-демографічна характеристика особистостізлочинця
§ 3. Психологія неповнолітніхзлочинців
§ 4. Психологіяорганізованоїзлочинності
Розділ 6 психологія злочинного діяння
§ 1. Психологічні причинизлочинної поведінки
§ 2. Психологічна структура злочинного діяння
§ 3. Психологічні наслідкискоєногозлочину
Розділ 7 ПСИХОЛОГІЯ слідчих дій
§ 1. Психологіяогляду місця події
§ 2. Психологіяобшуку і вилучення
§ 3. Психологія впізнання
§ 4. Відтворення обстановки і обставин події
§5. Психологія перевірки свідчень на місці
§6. Судово-психологічна експертиза
Розділ 8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ
§ 1. Психологіяформування показань
§2. Психологія допиту потерпілого
§3. Психологія допиту підозрюваного іобвинуваченого
§4. Психологія допиту свідків
§5. Психологічні особливості допиту неповнолітніх
§6. Психологія очної ставки
Розділ 9
ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО діяльності (у кримінальних справах)
§ 1. Психологічна характеристика судової діяльності(при розгляді кримінальних справ)
§2. Психологія судді
§3. Психологічні особливості судового допиту
§4. Психологія судових суперечок і винесення вироку
Розділ 10 ПСИХОЛОГІЯ діяльності ПРОКУРОРА Й АДВОКАТА (у кримінальних справах)
§ 1. Психологія прокурорської діяльності
§2. Психологічні особливості діяльності адвоката
§3. Психологічні аспекти відносин адвоката і прокуроравсуді
§4. Судова етика в діяльності прокурора й адвоката
Розділ 1 1 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО ПРОМОВИ
§ 1. Загальна характеристика психологічних засобів мови юриста
§2. Психотехніка судової промови
§3. Психологічні особливості промови судді, прокурорайадвокатавсуді
Розділ 12 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
§ 1. Деякі психологічні питання цивільно-правового регулюванняусфері економіки
§2. Психологічна характеристика цивільного процесу
§3. Психологічні особливості діяльності господарськогосуду
Розділ 13 ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ І СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
§ 1. Психологічна консультація в кримінальному процесі
§2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
§3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві
Розділ 14 ВИПРАВНА (ПЕНІТЕНЦІАРНА) ПСИХОЛОГІЯ
§ 1. Психологіязасудженого, завдання і умови ресоціалізації
§2. Психологічні аспекти організації життєдіяльностізасуджених
§3. Методи вивчення особистості засудженого і психологічного впливу на нього впроцесі перевиховання
висновки
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Юридическая психология:
  1. М. И. Еникеев. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии - 2005 год
  2. Еникеев М. И. . Юридическая психология. - М.: Издательство НОРМА. - 256 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - 2003 год
загрузка...
загрузка...
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи