Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія політики
ЗМІСТ:
Сморгунов Л.В.. Філософія і політика. Нариси сучасної політичної філософії і російська ситуація. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 176 с. (Россия. У пошуках себе ...)., 2007

У книзі відомого політолога показано, що для Росії необхідний стиль політичного раз ¬ мислення, яке демонструють сучасної по ¬ літичної філософією: республіканізмом, лібералізмом, постмодернізмом , коммуніта-ризмом, фемінізмом, «нової політичної фі ¬ філософією». Особлива увага приділяється причин відродження в останні десятиліття інтересу до сучасних політико-філософським проблемам; співвідношенню філо ¬ софії і політики, політичних ідей та полі ¬ тичні подій, політичної філософії і політичної науки ...

Передмова
I. Виклики політичному і проблеми російської політичної філософії і науки
II. політична філософія та наука: від конфронтації до взаємовпливу
Сучасний стан політичної філософії і науки
Критична політична філософія та наука
Гносеологічний статус категорії «політична подія»
Співвідношення політичної теорії та політичної філософії
Співвідношення політичної філософії і науки в Росії
III. Політичне у відкритому суспільстві
IV. Справедливість як чесність
V. простір явленности свободи
VI. криза політичного
VII. У пошуках нової ідентичності
Пріоритет блага над правом
Цінність публічного життя
Поняття політичної комуни
VIII. Бажання бути політичним
Чоловічий характер лібералізму
Концепція політичного
Турбота і відповідальність versus справедливість
IX . Критика критики
X. Філософія і політика: інтерпретації Канта в сучасній політичній філософії
Чи є у Канта політична філософія?
Деятельностное початок філософії Канта в інтерпретації Ханни Арендт
Французькі філософи про значення кантівської філософії ідей для політики
Філософія політики:
  1. Дугін А.. Філософія війни. - М.: Яуза, Ексмо. - 256 с. - 2004
  2. МАРІЯ ФЕДОРОВА. Класична політична філософія. М.: Видавництво «Всесвіт». - 224 с. - 2001 рік
  3. В.М. Лейбіна. ПСИХОАНАЛИЗ і ФІЛОСОФІЯ неофройдизмі. Москва. Видавництво політичної літератури. Политиздат. - 1977
© 2014-2022  ibib.ltd.ua