Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право
ЗМІСТ:
ОУНЮА. Конституційне право, 2010
Квитки з конституційного права
Білет № 1
1. Конституційне право як галузь права в зарубіжних країнах.
2. Конституційні основи демократичного судочинства.
Білет № 2
1. Предмет навчального курсу «Конституційне право зарубіжних країн».
2. Основні принципи конституційного ладу.
Білет № 3
1. Джерела конституційного права (загальна характеристика).
2. Політичні партії та вибори.
Білет № 4
1. Конституція як джерело конституційного права.
2.Унітарное держава
Білет № 5
1. Міжнародний договір як джерело конституційного права.
2. Інститут парламентської відповідальності уряду.
Білет № 6
1. Правове регулювання і державне фінансування діяльності політичних партій.
2. Порядок формування уряду.
Білет № 7
1. Конституційно-правова основа формування і діяльності політичних партій.
2. Основи муніципального самоврядування в зарубіжних країнах.
Білет № 8
1. Парламентарна монархія.
2. Суд як страж особистої свободи. Право на правосуддя.
Білет № 9
1. Інститут омбудсмена, його роль і значення.
2. Місце і роль глави уряду.
Білет № 10
1. Парламентарна республіка.
2. Місце і роль уряду в системі державних органів.
Білет № 11
1. Конституційний контроль, здійснюваний подібною до судової влади.
2. Пропорційна виборча система та її різновиди.
Білет № 12
1. Загальні принципи права і конституційне право.
2. Федеративна держава. Поняття та ознаки.
Білет № 13
1. Судовий прецедент у конституційному праві.
2. Взаємовідносини глави держави та уряду в республіках зі змішаною формою правління.
Білет № 14
1. Конституційний звичай.
2. Повноваження президента в президентській республіці.
Білет № 15
1. Співвідношення норми конституційного та міжнародного права.
2. Мажоритарна виборча система та її різновиди.
Білет № 16
1. Загальна система і класифікація основних прав і свобод.
2. Конституційні принципи зовнішньої політики в сучасному КП
Білет № 17
1. Особисті права і свободи.
2. Виборча кампанія та її правове регулювання.
Білет № 18
1. Політичні права і свободи.
2. Глава держави. Його місце і роль в системі державних органів.
Білет № 19
1. Соціально-економічні права і свободи.
2. Глава держави - монарх.
Білет № 20
1. Права і свободи в галузі культури.
2. Форми відповідальності глави держави.
Білет № 21
1. Гарантія основних прав і свобод.
2. Змішані виборчі системи.
Білет № 22
1. Конституційний контроль. Генезис, роль і призначення.
2. Основні тенденції розвитку федеративної державності на сучасному етапі.
Білет № 23
1. Конституційний контроль, здійснюваний судами загальної юрисдикції.
2. Демократичний державно-правовий режим і його характеристика.
Білет № 24
1. Конституційний контроль, який здійснюється спеціальними конституційними судами.
2. Структура парламенту
Білет № 25
1. Принцип поділу влади, його реалізація у президентських республіках.
2. Керівні та допоміжні парламентські органи.
Білет № 26
1. Принцип поділу влади, його застосування в країнах з парламентськими формами правління.
2. Законодавча процедура.
Білет № 27
1. Республіка зі змішаною формою правління. Основні ознаки.
2. Правовий статус члена парламенту.
Білет № 28
1. Основні тенденції конституційного розвитку ЗС
2. Повноваження парламенту. Загальна характеристика.
Білет № 29
1. Законів та підзаконних владу.
2. Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики і оборони.
Білет № 30
1. Президентська республіка.
2. Промульгацію закону та її юридичне значення.
Білет № 31
1. Багатопартійні системи.
2. Порядок конституційного перегляду та внесення поправок.
Білет № 32
1. Концепція верховенства закону, її сучасна інтерпретація.
2. Пряма і представницька демократія.
Конституційне право:
  1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011 - 2011 рік
  2. ОНЮА. Конституційний Розвиток України 2011 - 2011 год
  3. Федорова М.Ю.. Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 2009 рік
  4. Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник. - 5-е вид. - М.: РИОР. - 161 с. - 2008 рік
  5. В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с. - 2004
  6. Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. - 2003
  7. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с. - 2000
  8. В.В. Маклаков. Конституції зарубіжних держав: Навчальний посібник. - 2-е вид., Виправ. і доп. - М.: Видавництво БЕК. - 584 с. - 1996
© 2014-2022  ibib.ltd.ua