Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес
ЗМІСТ:
Ягфар Фархтдінов. «Арбітражний процес. Підручник для вузів »: Пітер; Санкт-Петербург;, 2004

Пропонований підручник написаний на базі положень нового АПК РФ і Федерального закону« Про третейські суди в Російській Федерації », підписаного Президентом РФ 24 липня 2002 . У структуру підручника включені нові глави і параграфи з урахуванням видів судочинства, передбачених АПК РФ і раніше не відомих арбітражному процесу. Пропонується новий варіант програми навчальної дисципліни «Арбітражне процесуальне право».

Передмова
Глава 1 Поняття, предмет, система арбітражного процесуального права
1.1. Поняття арбітражного процесуального права
1.2. Джерела арбітражного процесуального права
1.3. Види арбітражного судочинства і стадії арбітражного процесу
1.4. Система арбітражного процесуального права
1.5. Міжгалузеві зв'язки арбітражного процесуального права
Глава 2 Принципи арбітражного процесуального права
2.1. Поняття і види принципів арбітражного процесуального права
2.2. Конституційні принципи арбітражного процесуального права
2.3. Галузеві принципи арбітражного процесуального права
Глава 3 Підвідомчість і підсудність справ арбітражному суду
3.1. Підвідомчість справ арбітражному суду
3.2. Підсудність справ арбітражному суду
Глава 4 Суб'єкти арбітражного процесуального права
4.1. Поняття і склад суб'єктів арбітражного процесуального права
4.3. Особи, що у справі
4.4. Особи, які сприяють у здійсненні правосуддя
Глава 5 Представництво в арбітражному процесі
5.1. Поняття і види представництва в арбітражному процесі
5.2. Повноваження представника в арбітражному процесі
Глава 6 Процесуальні терміни, судові витрати, штрафи
6.1. Процесуальні терміни
6.2. Судові витрати
6.3. Судові штрафи
Глава 7 Судові докази і судове доведення
7.1. Судові докази
7.2. Судове доведення
Глава 8 Позов в арбітражному процесі
8.1. Поняття і сутність позовного провадження
8.2. Право на позов
8.3. Засоби захисту проти позову
8.4. Забезпечення позову
Глава 9 Порушення справи в арбітражному суді
9.1. Позовна заява
9.2. Порядок пред'явлення позовної заяви
9.3. Наслідки порушення порядку пред'явлення позовної заяви
Глава 10 Підготовка справи до судового розгляду
10.1. Значення, цілі і завдання стадії підготовки справи до судового розгляду
10.2. Процесуальні дії з підготовки справи
10.3. Попереднє судове засідання
10.4. Судові повідомлення
Глава 11 Судовий розгляд
11.1. Роль і значення судового розгляду
11.2. Судове засідання і його структура
11.3. Закінчення провадження по справі без винесення рішення
11.4. Протокол судового засідання
Глава 12 Судові постанови
12.1. Поняття і види судових постанов
12.2. Судове рішення
12.3. Судові визначення
12.4. Постанови арбітражних судів
Глава 13 Провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
13.1. Виробництво по справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин: сутність і види справ
13.2. Розгляд справ про оскарження нормативних правових актів
13.3. Розгляд справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
13.4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
13.5. Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Глава 14 Особливе виробництво в арбітражному процесі
14.1. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
14.2. Розгляд справ про неспроможність (банкрутство)
14.3. Процедура розгляду справ про банкрутство в суді
Особи, які беруть участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство
Глава 15 Спрощене виробництво
15.1. Сутність спрощеного виробництва
15.2. Процесуальний порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва
Глава 16 Виробництво в суді апеляційної інстанції
16.1. Право апеляційного оскарження
16.2. Розгляд справ в апеляційній інстанції
Глава 17 Виробництво в суді касаційної інстанції
17.1. Право касаційного оскарження
17.2. Розгляд справ у касаційній інстанції
17.3. Повноваження суду касаційної інстанції
17.4. Постанова касаційної інстанції
Глава 18 Перегляд постанов арбітражних судів у порядку нагляду
18.1. Сутність наглядового виробництва
18.2. Розгляд заяви або подання про перегляд судового акта в порядку нагляду
18.3. Розгляд справи в Президії ВАС РФ
Глава 19 Перегляд постанов арбітражних судів за нововиявленими обставинами
19.1. Поняття нововиявлених обставин
19.2. Порядок перегляду за нововиявленими обставинами
Глава 20 Виконання постанов арбітражних судів
20.1. Поняття виконавчого провадження
20.2. Органи, що здійснюють виконання актів арбітражних судів
20.3. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні
20.4. Виконавчий лист
20.5. Повноваження арбітражного суду у виконавчому провадженні
20.6. Оскарження дій судового пристава? Виконавця
Глава 21 Третейське виробництво з економічних спорів
21.1. Організація третейського виробництва в Російській Федерації
21.2. Третейський розгляд
21.3. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів
21.4. Роль арбітражного суду у виконанні рішення третейського суду
Глава 22
Виробництво по справах за участю іноземних осіб
22.1. Застосування норм іноземного права в арбітражному процесі
22.2. Компетенція арбітражних судів у РФ у справах за участю іноземних осіб
22.3. Процесуальні права іноземних осіб в арбітражному судочинстві РФ
22.4. Особливості розгляду справ за участю іноземних осіб
22.5. Виробництво по справах про визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Додаток 1 Програма курсу «Арбітражний процес»
Додаток 2 Процесуальні терміни в АПК РФ
Арбітражний процес:
  1. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С. - 2003
  2. Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с. - 2002 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua